• Català
  • Castellano
  • English

Posada en marxa del servei de correu postal as Cap

busties escapEl Consell Insular de Formentera informa de la posada en funcionament de les bústies de recollida de correu postal per als habitants de la vénda des Cap.

Vista la bona acollida de la instal·lació de bústies per recollida de correu portada a terme a la Mola i atès que els habitants de la vénda des Cap tenen la mateixa problemàtica i no reben la correspondència a casa, havent d’anar a buscar-la a l’Oficina de Correus de Sant Francesc, el Consell ha decidit instal·lar, per als veïns que així ho desitgin, bústies a les antigues escoles.

Es tracta de 264 bústies instal·lades al costat de la porta principal del Casal de majors des Cap, en una estança independent i només dedicada a aquesta finalitat. L'estança compta amb il·luminació natural per mitjà d’una gran vidriera oberta en un dels costats de la sala i il·luminació artificial.

Els veïns que vulguin rebre aquest servei, s’han d’inscriure a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Sant Francesc Xavier entre els dies 21 de juliol i el divendres 29 d’agost. Una vegada transcorregut el termini d’inscripció, el Consell comunicarà, mitjançant anunci, quan es podrà passar a retirar les claus d’accés al local i de la bústia assignada.

S’adjudicarà una bústia per habitatge i per ser adjudicatari caldrà presentar el volant d’empadronament, una fotocòpia del DNI i fer un únic pagament de 25€.