• Català
  • Castellano
  • English

El fons Leader financia amb 189.000€ cinc projectes a Formentera

centregabrieletEl grup d’acció local d’Eivissa i Formentera (projecte Leader) ha decidit finançar cinc projectes presentants pel Consell Insular de Formentera, per una quantia total de 189.040€.

La partida més important es dedica al projecte de localitzacó d’habitatges disseminats de Formentera, que té per objecte substituir les actuals plaques identificatives de les construccions en rústic per unes altres que permetin la localització automàtica de l’habitatge per atendre emergències. El pressupost del projecte és de 275.900€, dels quals el Grup d’Acció Local d’Eivissa i Formentera n’aportarà la meitat, 137.950€.

El segon projecte quant a pressupost és l’equipament de l’arxiu d’imatge i so de Formentera, que té per objecte l’adquisició d’aparells i dispositius necessaris per arxivar imatges i àudios relacionats amb l’illa. Per aquest projecte es destinen 22.024€, el 60% dels 36.707€ del pressupost.

També s’ha aconseguit finançament per la restauració de quatre pous, en concret els pous seleccionats són el pou de ses Illetes, el pou Marès, el pou de ses Rates i el pou des Verro. Les ajudes per a aquest projecte seran de 15.222€, el 60 % dels 25.370€ del total del cost d’aquesta actuació.

Els dos últims projectes subvencionats estan relacionats amb el Centre Antoni Tur “Gabrielet”. D’una banda, l’adquisició de càmeres frigorífiques i bàscules de pesatge per al mercat pagès que acull aquesta instal·lació, amb 7.931€, el 75 % dels 10.575€ amb que es pressuposta aquesta actuació.

D’altra banda, també per al Centre Antoni Tur “Gabrielet”, en aquesta ocasió pel seu vessant artístic, hi ha una subvenció de 5.911€, la meitat del cost pressupostat, per a l’adquisició de prestatgeries, maquinària i materials per facilitar les exposicions.

Formentera és membre del projecte Leader, que té com objectiu millorar la qualitat de vida de la població rural, mitigar l’abandonament del camp i, a través de la diversificació de les activitats del sector primari i el desenvolupament de la petita empresa agroalimentària, incrementar les rendes del sector rural de Formentera.