• Català
  • Castellano
  • English

Retirats 1 quilòmetre de fil elèctric i 33 pals de llum del camí de Cas Simonets

esteses 1El Consell de Formentera, amb l'objectiu de millorar l'entorn rural i el paisatge de l'illa, ha retirat 1102 metres lineals d'esteses aèrees de llum i 33 pals del camí de Cas Simonets, situat a la Vénda de Migjorn de Formentera. A més, l'actuació ha permes modernitzar a connexió a la xarxa a 33 veïns d'aquesta zona de l'illa.

Aquesta actuació està emmarcada dins un projecte global de millora d'aquest camí que es va iniciar l'octubre de 2010, amb un pressupost global de 614.737€, i que ha suposat el cablejat subterani de llum, de telèfon, la millora i l'asfaltat d'aquest camí des de la seva connexió amb la carretera de Ca Marí, pel sud, fins a uns metres abans de les Coves de'n Geroni, a l'extrem sud del camí, on es va acabar la intervenció per no fer passar maquinària pesada per damunt de les coves, fet que hauria posat en perill aquest important punt de Formentera.

El pressupost d'aquestes obres està inclòs en les partides que el Consorci Formentera Desenvolupament (CFD) tenia per a millorar l'entorn rural de Formentera. El conseller d'Infraestructures del Consell de Formentera, Santiago Juan, ha destacat que “amb aquestes actuacions es veu que el procés de liquidació del Consorci Formentera Desenvolupament no comporta la liquidació dels projectes de millora rural, ja que el Consell de Formentera assumeix aquests objectius”.