• Català
  • Castellano
  • English

Comunicat: El Govern Balear ignora el Consell de Formentera

El Consell de Formentera mostra el seu malestar amb el Govern de les Illes Balears per la descortesia de no haver convidat a cap integrant del Consell de Formentera a cap dels activitats que el president Bauzà ha desenvolupat a Formentera.

Aquest comportament és especialment greu perquè aquesta institució és partícep del projecte de vivenda de protecció oficial i del projecte de nova escola, tots dos a Sant Ferran. El Consell de Formentera va comprar i cedir al Govern Balear els terrenys per aquestes infraestructures, i mereixia ser-hi.

Convé destacar que sí que hi havia representants del Consell d'Eivissa i dels ajuntaments implicats en els actes desenvolupats a Eivissa en el mateix dia i per les mateixes autoritats.