• Català
  • Castellano
  • English

Una desena de dones emprenedores a Formentera

Lliurament de diplomes Dones EmprenedoresAquesta tarda tindrà lloc el lliurament de diplomes de les dones participants al curs de formació de 200 dones emprenedores de les Illes Balears, com a fruït del conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Igualtat i la conselleria de Treball i Formació del Govern Balear.
Aquest acte de cloenda comptarà amb la directora general de Responsabilitat Social Corporativa, Maria Duran, la consellera d’Educació i Cultura del Consell Insular de Formentera, Sònia Cardona i la consellera de Benestar Social, Margalida Font, a més d’una desena de dones participants en aquest programa d’autoocupació.

Actuacions
Les línies de col·laboració entre la Conselleria i el Ministeri s’han concretat en quatre actuacions. En primer lloc, s’han establert accions de formació de les dones en gestió empresarial, des de la constitució d’una empresa i les obligacions jurídiques, administratives i fiscals que se’n deriven, fins a formació especialitzada de coneixements en l’activitat que es correspongui amb el projecte empresarial concret que es vulgui realitzar. També s’han format en negoci electrònic i en les passes que s’han de fer per accedir a contractes i concursos públics, a més de les bases per realitzar una gestió socialment responsable.
Una segona línia ha estat l’establiment d’una tutoria a emprenedores, que ha incidit en la realització de plans de viabilitat, l’assessorament sobre els ajuts públics disponibles per iniciar l’activitat, l’assessorament permanent de forma presencial i “on line” i un assessorament específic en el cas de les víctimes de violència de gènere.
El tercer bloc d’actuacions ha consistit en la coordinació de recursos públics i privats existents a Balears, adreçats al foment de l’autoocupació femenina. Aquesta tasca quedarà recollida en una guia que es lliurarà a les beneficiàries de les accions d’aquest conveni. La guia també tindrà un format electrònic que es podrà consultar a les webs del Govern Balear.
Finalment, com a darrera acció per al foment de l’autoocupació de les dones es va constituir un grup d’expertes, anomenat grup de mentores, per a les noves emprenedores. Entre les empresàries experimentades amb anys d’activitat o empresàries ja jubilades, es vol potenciar un espai formal de diàleg amb les noves empresàries, perquè puguin aportar la seva experiència i coneixements de forma personalitzada.

Beneficiàries
Segons recull el conveni, les beneficiàries d’aquesta iniciativa han set dones desocupades, inscrites com a demandants d’ocupació. S’ha donat preferència les dones víctimes de violència de gènere en atur i inscrites com a demandants d’ocupació,  seguit de les dones que haguessin exhaurit la prestació o subsidi de desocupació, per davant d’altres segments de població femenina.
El criteri de distribució territorial d’aquest conveni s’ha resolt en funció de la ràtio de població de les dones aturades a cada territori. D’aquesta manera, s’havia establert que les beneficiàries serien a Mallorca 100 dones, a Menorca 50 dones i a Eivissa i Formentera, 50 dones més; repartides aproximadament 40 a Eivissa i 10 a Formentera.
En definitiva, es tracta d’un procés en el qual 200 dones en atur passaran a estar autoocupades; després d’haver seguit un procés formatiu com a empresàries,  a més de generar treball de qualitat, arribar a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, incrementar la formació de les dones en els nous jaciments d’ocupació i desplaçar les activitats realitzades  en el sector de l’economia informal cap a l’economia formal.
El pressupost assignat al desenvolupament de les activitats dins el conveni és d’un total de 400.000 euros, que es distribueixen, al 50 per cent, les dues administracions signants.