• Català
  • Castellano
  • English

Consell de Participació de les Dones de les Illes Balears

consell_participacio_dones_balearsLa conselleria d'Igualtat del Consell Insular de Formentera celebra la constitució del Consell de Participació de la Dona de les Illes Balears, organisme àmpliament reivindicat des de fa molts d’anys per les associacions i els col·lectius que fan feina per la igualtat.
Es tracta d’un òrgan consultiu i d’assessorament adscrit a l’Institut Balear de la Dona i que assumeix –entre d’altres funcions– la d’interlocutor davant les administracions publiques en referència als problemes que afecten les dones. A la sessió constitutiva assistiren les representants de 28 associacions i agents socials, a més de portaveus de diverses conselleries.
La creació d’aquest Consell constitueix una resposta a una demanda històrica de les associacions de dones i, de fet, suposa un reconeixement del paper que desenvolupen aquestes entitats per aconseguir una societat més justa i igual per a dones i homes.
L'associació Espai Dones de Formentera és una de les associacions constitutives, i amb les seves aportacions ha garantit la presència i representativitat per illes en aquest organisme.