• Català
  • Castellano
  • English

"Dones: reconstruïm la història. Les Illes 1880-1936"

Imatge de l'exposicióL’exposició “Dones: reconstruïm la història. Les Illes 1880-1936” rescata de l’oblit el paper de les dones de les Balears a la indústria, la formació, el sufragi femení i el moviment feminista.
La mostra, impulsada per l’Institut Balear de la Dona, arriba a Formentera el proper 15 de Novembre de 2010 a la Sala d'exposicions.
La Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració, a través de l’Institut Balear de la Dona, ha organitzat l’exposició fotogràfica “Dones: reconstruïm la història. Les Illes 1880-1936”, que té com a principal objectiu rescatar de l’oblit el paper de les dones de les Balears a la indústria, la instrucció, el sufragi femení i el moviment feminista.
Aquestes són les quatre parts de què consta la mostra, la idea de la qual va sorgir fa dos anys del grup de comissàries format per Montserrat Marquès, Francisca Mas, Isabel Peñarrubia i Fani Tur, i que ha comptat amb la col•laboració de Sa Nostra.
L’exposició vol mostrar els diferents àmbits de la presència femenina al treball, l’educació i la legislació, i rescatar de l’oblit les dones que lluitaren per aconseguir la igualtat en la seva època. El període estudiat inclou des del final del segle XIX fins al 1936, any en què s’inicià la guerra civil que acabà amb la victòria franquista.
Així, les primers imatges són dels anys vuitanta del segle XIX, “quan a Espanya un govern liberal concedí una àmplia llibertat d’associació, la qual propicià que les primeres feministes illenques s’organitzassin i intentassin fer a Palma un congrés femení nacional”. D’altra banda, l’exposició es clou el 1936, quan “el franquisme escapçà tots els espais de llibertat que havien anat guanyant les dones”.
Amb la mostra, la Conselleria d’Afers Socials i l’Institut Balear de la Dona volen contribuir a fer llum sobre la importància que varen tenir les dones en la història més recent, tasca difícil ja que “per detectar la presència que tingué la dona al carrer, a la fàbrica, al taller, a la palestra i fins i tot al treball agrícola, s’ha de voler trobar i, a més, en fonts poc convencionals”.
“En moltes fonts documentals, en què normalment es guarden les empremtes masculines, no hi són les femenines. Fins i tot, a les dades sobre l’ocupació laboral de la població s’emmascarava el treball femení, i gran part de les obreres es qualificaven amb un “sense professió”. En aquesta exposició, malgrat tots els entrebancs, hem volgut recuperar les dones com a subjecte actiu de la història”, explica la presentació de la mostra.

Documents adjunts:
Futlletó de l'exposició