• Català
  • Castellano
  • English

Els Plens del Consell 2021

Data Caràcter Ordre del dia Acta
29/01/2021 Ordinari Ordre del dia Acta
26/02/2021 Ordinari Ordre del dia Acta
23/03/2021 Ordinari

Ordre del dia

Acta
30/04/2021 Ordinari Ordre del dia Acta
28/05/2021 Ordinari Ordre del dia Acta
11/06/2021 Extraordinari Ordre del dia Acta
16/06/2021 Extraordinari Ordre del dia Acta
25/06/2021 Ordinari Ordre del dia Acta
15/07/2021 Extraordinari Ordre del dia Acta
30/07/2021 Ordinari Ordre del dia Acta
27/08/2021 Ordinari Ordre del dia Acta
01/10/2021 Ordinari Ordre del dia Acta
15/10/2021 Extraordinàri Ordre del dia Acta
15/10/2021 Extraordinari urgent Ordre del dia Acta
29/10/2021 Ordinari Ordre del dia Acta
10/11/2021 Extraordinari urgent Ordre del dia

Acta

25/11/2021 Ordinari Ordre del dia Acta
- - Plens del 2020 >