• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Tauler d'anuncis CONVOCATORIA DE DOS PROCESSOS DE SELECCIÓ D'AGENTS DE DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL), MITJANÇANT OFERTA GENÈRICA DEL SOIB, I CREACIÓ DE LLISTES DE RESERVA PER CADA UN DELS LLOCS DE FEINA

CONVOCATORIA DE DOS PROCESSOS DE SELECCIÓ D'AGENTS DE DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL), MITJANÇANT OFERTA GENÈRICA DEL SOIB, I CREACIÓ DE LLISTES DE RESERVA PER CADA UN DELS LLOCS DE FEINA

Anunci de convocatòria de dos processos de selecció, miitjançant oferta genèrica del SOIB, de dos (2) Agents de Desenvolupament Local (AODL), un amb perfil general i l'altra amb perfil prioritari de formació, i creació de llistes de reserva per cada un dels llocs de feina

 

OFERTES:

 

- AODL de perfil general (Ref. 042023004872):

- Bases AODL de perfil general

- Resolució presidència perfil general SOIB (19/10/2023)

- Enllaç a Convoca

- Resolució presidència llistes admesos i exclosos, convocatòria aspirants pendents de la prova de català, de l'entrevista personal i dels membres de la Comissió Tècnica de Selecció (27/10/2023)

- Proposta de resolució provisional de la CT de selecció del procediment selectiu AODL de perfil general 2023 i Acta de valoració (07/11/2023)

 

- AODL de perfil prioritari de formació (Ref. 042023004874):

- Bases AODL de perfil priotari de formació

- Resolució presidència perfil prioritari de formació (19/10/2023)

- Enllaç a Convoca

- Resolució presidència llistes admesos i exclosos, convocatòria aspirants pendents de la prova de català, de l'entrevista personal i dels membres de la Comissió Tècnica de Selecció (27/10/2023)

Proposta de resolució provisional de la CT de selecció del procediment selectiu AODL de perfil prioritari de formació  2023 i Acta de valoració (07/11/2023)

- Resolució definitiva del procediment selectiu AODL perfil prioritari de formació 2023 amb la proposta de la CT de selecció de la persona aspirant seleccionada i de la llista de reserva (15/11/2023)

- Acta 2 de la CT de valoració AODL perfil prioritari formació 2023

BOTO CONVOCA 02

Protocol assetjament

Ens trobareu a:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87
rrhh@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

boto INSTAGRAM

boto YOUTUBE