• Català
  • Castellano
  • English
Regulación de s'Estany des Peix La Conselleria de Litoral compta ja amb un informe sobre les deficiències dels amarraments ecològics de s’Estany des Peix

La Conselleria de Litoral compta ja amb un informe sobre les deficiències dels amarraments ecològics de s’Estany des Peix

El Consell Insular de Formentera ja compta amb un informe que va encarregar el president i conseller de Litoral, Lorenzo Córdoba, sobre l'estat dels amarraments ecològics i el pantalà flotant de s’Estany des Peix, després de l'onada d'incidents que es van sofrir durant els últims temporals i que es van saldar amb un bon nombre d'embarcacions que es van deixar anar d'aquests amarraments. Aquest estudi pretenia reflectir la realitat actual d'aquests amarraments i, per això, un grup de bussejadors ha comprovat l'estat dels amarraments ecològics, ha realitzat proves de càrrega i ha elaborat un estudi al mínim detall de la situació. Segons ha explicat Córdoba, amb aquest informe “ja tenim una informació real i actualitzada de com està tot i una sèrie de recomanacions per a fer que el fondeig en s’Estany, tant en els amarraments ecològics com en els pantalans, sigui molt més segur i evitar en la mesura que sigui possible, amb les infraestructures que hem heretat, que hi hagi més problemes”. Els treballs han consistit a revisar tots els punts d'amarrament en boia en fondejos de baix impacte, els punts d'amarrament en pantalà, així com l'estructura del pantalà i els seus elements d'ancoratge al fons. Els treballs s'han realitzat amb un equip de cinc bussejadors amb embarcació de suport i han durat set dies de presa de dades (mesuraments, comprovació de l'estrenyi dels grillons, estat de l'ancoratge). Uns treballs als quals ha afectat el mal temps, per la qual cosa s'han allargat més del que es preveu inicialment. S'han realitzat proves de càrrega en punts aleatoris dels fondejos de baix impacte. Això consisteix a col·locar globus elevadors amb dues tones de força de tir directament sobre l'ancoratge. S'han elaborat fitxes tècniques amb les dades per cada punt d'amarrament, també s'han pres imatges de vídeo de cada punt. S'ha comprovat el desgast de tots els elements (boia, cadena, ancoratge, grillons). Amb les dades obtingudes s'ha elaborat un informe amb les deficiències trobades, així com una sèrie de propostes i mesures correctores per a millorar la seguretat de la instal·lació. Amb els resultats que es desprenen d'aquest informe la Conselleria de Litoral podrà fer front a totes les actuacions necessàries perquè no es repeteixin els esdeveniments dels últims temporals.

Wifi  Formentera