• Català
  • Castellano
  • English
Media Newspaper library Environment 5 anys de mobilitat sostenible al Parc natural de ses Salines

5 anys de mobilitat sostenible al Parc natural de ses Salines

parcnatural_webLa consellera de Medi Ambient, Indústria i Energia del Consell Insular de Formentera, Sílvia Tur, ha informat avui en roda de premsa de les estadístiques resultants del Pla de Gestió i Mobilitat del Parc natural de ses Salines.

El balanç del 2012 ha estat força positiu, ja que l’acceptació del servei és generalitzada, tant per part dels residents com per part dels turistes, i les actualitzacions dels preus i les tarifes que aquest any s’han aplicat després de quatre anys consecutius sense increments, s’ha fet sense afectar el turisme de temporada baixa, i gravant en major grau vehicles com els quads, que han pagat un preu de 8 euros/dia, i que són els que generen un major impacte en aquest indret.

Aquest estiu per primer cop s’han comptabilitzat els quads de forma separada, i n’han entrat un total de 4.497, dels quals només un centenar eren de residents.

Pel que fa les motos de no residents han accedit al parc un total de 139.050 ciclomotors, el que suposa un descens d’un 8,8% respecte l’ocupació de l’any 2011. Pel que fa als cotxes de no residents, el nombre total ha estat de 63.093, el que suposa un 10,2% menys que al 2011, tenint en compte que enguany el recompte dels quads s’ha fet per separat.

La lectura de les estadístiques d’enguany és que les modificacions en els preus no han suposat una afecció a la demanda, ja que els nivells més baixos de demanda han coincidit amb l’inici de la temporada turística (maig i primera quinzena de juny), quan les tarifes d’accés són més baixes. Aquest fet coincideix en què en els mesos de maig i juny el percentatge d’ocupació turística ha set menor que en anys anteriors.

Pel que fa a la facturació global de l’activitat, al 2011 es va generar una facturació de 586.126 euros, i per al 2012 ha estat de 839.218 euros. Aquests ingressos suposen un 30,15% més sobre l’any anterior i es desglossen de la següent forma:

Del total de la facturació, aproximadament 242.000 euros (28%) es liquiden en impostos al Govern Central (IVA, cànon de Costes, impostos sobre beneficis), la resta es reparteix entre la liquidació de les despeses d’explotació, i les parts corresponents dels guanys a l’empresa Ibifor i al Consell Insular.

En el cas del Consell per a l’exercici 2012, la seva part ha estat de 188.500 euros que s’han destinat a cobrir costos i despeses a la zona del parc natural en matèria de neteja (serveis extraordinaris i neteja de platges, retirada posidònia, etc.), contractació d’una zeladora de medi ambient de reforç per als mesos d’estiu, manteniment i rec diari de camins. Aquesta liquiditat addicional permet mantenir les freqüències en certs serveis que es presten a les platges per part de la institució insular, ja que d’una altra forma, alguns reforços de neteja en horari de tarda o les recollides de residus addicionals que es fan al migdia en aquesta zona, s’haguessin vist suprimits.

De cara a la temporada d’estiu 2013, des del Consell de Formentera s’està treballant en un pla de comunicació integral per explicar amb major grau de detall els valors del Parc Natural i la importància del Pla de mobilitat sostenible al conjunt de la ciutadania i empreses del sector turístic, així com també als turistes i visitants que anualment arriben a Formentera.

El disseny d’aquesta campanya s’ha dut a terme amb l’assessorament de l’oficina tècnica d’Europarc a Espanya, i es presentarà a la conselleria de Medi Ambient del Govern Balear en la reunió de feina prevista per al pròxim dia 9 de novembre amb la directora de Medi Natural, Neus Lliteres.

La intenció de l’àrea de Medi Ambient de Formentera és oferir la seva col·laboració i presentar una proposta per incrementar els recursos que des del Govern es destinen a les campanyes d’informació i sensibilització, i que són, a tots efectes bàsiques per conciliar el normal desenvolupament de les activitats econòmiques amb l’ús i conservació del Parc Natural.

Així mateix, la consellera, Sílvia Tur, vol expressar la disconformitat del Consell respecte a la desídia mostrada per la demarcació de Costes a l’hora de restaurar els rafals que es troben a la zona del parc, i de la mateixa manera, demana responsabilitat al delegat del Govern de les Balears, perquè se sumi a aquesta petició. És lamentable que per part de la Demarcació de Costes no s’hagi procedit a prioritzar aquestes tasques, i en especial, quan un 28% del total d’ingressos d’aquesta activitat van directament a la tresoreria general de l’Estat.

5 anys de sostenibilitat
Recordem que aquesta ha estat la cinquena temporada consecutiva del Pla de mobilitat sostenible a la zona d’Illetes i Llevant del Parc Natural de ses Salines.

L’estiu de 2008, el Consell Insular de Formentera subscrigué un contracte amb l’empresa Ibifor S.L. (propietària dels terrenys abans de l’entrada en vigor de la llei de Costes de l’any 88), per tal d’establir un sistema de control dels accessos a les platges amb major freqüentació dins el parc natural i per l’ordenació del trànsit rodat i vigilància dels estacionaments existents.

Aquest contracte es va renovar en novembre de 2011 per una durada de quatre anys més i es troba subjecte a la corresponent autorització anual per part de la Demarcació de Costes i del Parc Natural. Aquesta actuació té per objecte limitar l’entrada de vehicles, donant compliment al nombre d’estacionaments autoritzats per part de l’òrgan gestor del parc natural, i donar un servei als usuaris d’una forma ordenada i segura, proveint informació i sense envair indrets protegits com ara els sistemes dunars.

Un altre dels factors que va motivar la creació d’aquest servei era facilitar l’ordre públic i acabar amb els problemes derivats de les aglomeracions de persones i vehicles en els horaris de la posta de sol, a més de facilitar l’accés dels vehicles d’emergències a totes les platges, fet que fins fa pocs anys era gairebé impossible donada la superació de la capacitat dels estacionaments. Per assolir aquest objectiu ha estat fonamental la potenciació de l’ús de transport públic, vehicles elèctrics i bicicletes, ja que en els tres casos es troben exempts de pagament.

 

 

Media

Gabinet de Premsa


971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat