• Català
  • Castellano
  • English
Media Newspaper library Environment Comença la part presencial del curs Mecanismes financers per a la conservació de la biodiversitat a Formentera

Comença la part presencial del curs Mecanismes financers per a la conservació de la biodiversitat a Formentera

cursmambient_webLa consellera de Medi Ambient i Tecnologies de la Informació i Comunicació del Consell Insular de Formentera, Sílvia Tur, ha inaugurat aquest matí la part presencial del curs Mecanismes Financers Innovadors per a la conservació de la biodiversitat, amb la presència del professorat i del representant de la xarxa Europarc a Espanya, Javier Puerta.
 
El curs, que ha omplert les 30 places ofertades, es va iniciar el passat 5 de novembre  a distància i és la primera vegada que s’imparteix un curs d’aquestes característiques a Espanya. S’emmarca en el programa de formació contínua desenvolupat per la Fundació Fernando González Bernáldez, en aliança amb EUROPARC-Espanya. Cal destacar l’experiència docent de Santiago García Velilla, consultor i autor de la monografia “Mecanismes financers innovadors per a la conservació de la biodiversitat” de la sèrie tècnica de EUROPARC- Espanya, avalada des de diverses universitats espanyoles. 

El curs explora, d’una manera pràctica, la problemàtica del finançament en l’àmbit de la conservació de la natura, proposant mecanismes innovadors i casos pràctics que s’estan aplicant amb èxit en algunes àrees protegides de diferents països.

La presència de participants de tot Espanya i amb experiència a diferents àmbits relacionats amb el medi ambient, dóna peu a promoure la discussió activa sobre la seva viabilitat en territoris concrets i sobre les passes que caldria donar per a la seva implantació.

L’objectiu fonamental d’aquest programa és augmentar la capacitació dels professionals relacionats amb la conservació de la natura i d’aquells empresaris que desenvolupen activitats fortament lligades als recursos naturals, com ara les empreses turístiques, tècnics ambientals, professionals dedicats al turisme, l’urbanisme, al desenvolupament local, o el sector agrari i pesquer entre d’altres, que és d’on prové la majoria de l’alumnat. 

Els continguts indaguen sobre conceptes bàsics per entendre els fonaments dels instruments financers (interacció entre territori i sistemes ecològics, capital natural i beneficis financers de la biodiversitat, béns i serveis ambientals i funcionament i fallades del mercat pel que fa als béns comuns ambientals) i, per altra banda,  analitza instruments de mercat per finançar la biodiversitat, incidint en mecanismes de regulació i control, impostos ambientals i incentius fiscals, mecanismes compensatoris: PSA i subsidis, mecanismes de creació de mercats, etiquetatge i certificació ecològica, compres públiques certificades i mecanismes voluntaris.

Media

Gabinet de Premsa


971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat