• Català
  • Castellano
  • English
Media Newspaper library Environment El Consell de Formentera es mostra preocupat pel retall de serveis bàsics d’IBANAT a l’illa

El Consell de Formentera es mostra preocupat pel retall de serveis bàsics d’IBANAT a l’illa

ibanat2La consellera de Medi Ambient de Formentera, Sílvia Tur, ha remès una carta al conseller de Medi Ambient del Govern Balear, Gabriel Company i al director de l’Institut Balear de la Natura, Eduardo Parga per sol·licitar que es prenguin les mesures adients per contractar el personal previst d’Ibanat per a l’illa de Formentera, que actualment només disposa de 2 efectius. 

Des de la creació de l’IBANAT l’any 1997, ha fet una important tasca arreu de les Illes Balears de prevenció i extinció d’incendis forestals, així com la gestió dels parcs naturals, àrees recreatives i finques públiques de la comunitat autònoma.

En el cas de Formentera, fins fa aproximadament dos anys, es comptava amb una plantilla de cinc efectius per l’illa, entre els quals hi havia un especialista de primera, dos especialistes de segona, un peó i un capatàs.  Segons les darreres informacions, que han transcendit a través dels mitjans de comunicació, la conselleria de Medi Ambient del Govern té previst una retallada d’unes 12 places del conjunt de la plantilla a tot l’arxipèlag, pel que des de Formentera es respira un ambient d’incertesa sobre la situació del personal a l’illa.

Cal a dir que Formentera hi ha 3.650 hectàrees de terreny forestal, el que representa un 53 % del seu territori. A més, en el cas concret de la Mola la zona està catalogada d’alt risc d’incendi, tal com determina el pla contra incendis de les Illes Balears. És per això que dos persones resulten insuficients per donar cobertura a tota l’illa i queda completament desguarnida d’efectius en el moment que els dos treballadors es troben fora de servei per vacances o per altres motius.

Per la gran massa de territori forestal present a l’illa, les feines dutes a terme per personal d’Ibanat resulten molt necessàries, tant pel que fa a la millora de la infraestructura de defensa contra incendis, que inclou la realització de tallafocs, franges auxiliars, esbrosses, camins, etc., així com la millora productiva forestal, tal com la realització de repoblacions, tancaments o murs, a més de l’execució del Pla Anual de Vigilància i extinció d’incendis forestals i la gestió de les àrees de recreatives i de les finques públiques.

Des de Formentera no es pot consentir ser l’única illa que quedi sense cobertura en certs períodes dels mesos d’hivern, atès que el volum de feines de prevenció i de sanitat forestal que es preveuen executar al llarg de tot l’any requereixen el volum de personal previst a la relació de llocs de treball previstos per IBANAT. Per tot això, des del Consell Insular es seguirà lluitant per garantir uns serveis mínims i una cobertura presencial de forma que es doni compliment a les tasques previstes al Pla comarcal de defensa contra incendis.

Media

Gabinet de Premsa


971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat