• Català
  • Castellano
  • English
Media Newspaper library Environment Formentera emprèn mesures d’embelliment i manteniment per a l’inici de Setmana Santa

Formentera emprèn mesures d’embelliment i manteniment per a l’inici de Setmana Santa

camineteja webL’àrea de Medi Ambient, juntament amb l’empresa concessionària del servei de recollida de residus municipal, Cespa SA, estan portant a terme un conjunt d’accions encaminades a enllestir l’illa per a la celebració de la Setmana Santa i l’inici de la temporada d’estiu 2013.

Aquestes mesures s’iniciaren el passat mes de gener. En primer lloc es procedí a decapar i després repintar els contenidors en superfície de l’illa, i a posar-los adhesius nous, a més de fer-los les reparacions oportunes en aquells que així ho requerien. Aquesta acció s’ha fet a més de dos-cents cinquanta contenidors, ja que transcorreguts cinc anys des de la seva instal·lació, bona part d’ells requerien de manteniment. Per altra banda, s’ha procedit a retirar un total de trenta punts on estaven ubicades les antigues travesses de fusta, que en el seu dia s’havien muntat per albergar-hi els antics contenidors verds de recollida posterior.

Aquesta setmana s’iniciarà la substitució de totes les papereres de platja actuals, per unes de noves de fusta que permetran la recollida selectiva separant les fraccions de rebuig i d’envasos, ja que són les dos tipologies de residus més habituals en aquests indrets. Aquestes noves papereres es situaran a peu de les passarel·les d’accés a les platges, ja que les ubicacions actuals, suposen dificultats d’accés als vehicles de neteja de platja, i afavoreixen l’erosió del talús dunar pel trànsit d’aquests. De fet, aquesta és la tendència generalitzada a la majoria de zones de platja a la resta d’illes, i ja s’ha demostrat la seva eficàcia. A més a més, s’espera que aquesta mesura contribueixi a minimitzar els residus que trobem directament a la platja, i incentivi la separació de les diferents fraccions de recollida, contribuint així a una millor imatge turística.

Així mateix s’han iniciat altres accions complementàries en matèria de jardineria municipal. S’ha procedit a la poda de totes les palmeres d’àmbit municipal i a tot l’arbrat públic, i en les properes setmanes es sembraran plantes i arbres en aquells indrets on manquen.

Finalment, també hem de destacar que, fruit de la modificació i ampliació del contracte de recollida de residus i neteja viària que es dugué a terme el passat estiu, hi haurà noves incorporacions de vehicles a la flota actual de mitjans per a la neteja de l’illa. D’una banda, entrarà en servei una nova camioneta a disposició del servei de neteja de platges, a més d’un nou camió de recollida lateral que es sumarà als tres ja existents, i que permetrà reorganitzar i ampliar les freqüències de servei en els mesos de temporada alta, d’una forma proporcional a l’increment de generació de residus.

Uns altres serveis de reforç de temporada que també s’han iniciat aquest mes de març són el de neteja de voravies, i en el cas de la retirada de posidònia, es procedirà a tenir especial cura en aquells indrets on s’estan produint les majors acumulacions, però sempre tenint en compte el calendari progressiu d’obertura dels establiments i serveis turístics i les recomanacions i indicacions de la Demarcació de Costes pel que fa a la metodologia de retirada.

Així doncs, i tenint en compte que aquest any la Setmana Santa tendrà inici un mes abans de l’inici oficial de la temporada turística, el criteri general serà el garbellat de les platges des Pujols i alguns trams de Migjorn. En la resta dels casos es reforçarà la neteja manual en conjunt amb altres mesures.

L’objectiu és presentar la màxima netedat de les nostres platges per als primers visitants i turistes que rebem durant la temporada d’estiu, per tal d’assolir una imatge turística de qualitat en matèria de neteja.

Dades de reciclatge 2012
Tenint en compte les xifres de reciclatge, els resultats de Formentera són exponencialment superiors en front les dades autonòmiques i corroboren les bones pràctiques de la ciutadania de l’illa. La mitjana de recollida selectiva a Formentera ha augmentat els darrers anys fins arribar a una mitjana d’entre el 22 % i el 24 %, mentre que la mitjana a les Illes Balears és del 14%. Així mateix, el volum de tones de residus que entren a la planta de transferència es manté entre 8.000 i 9.000 tones per any.

El repte marcat des de l’àrea de Medi Ambient és augmentar aquest percentatge, tot i que l’estacionalitat i el fet de comptar amb nombrosos turistes i visitants de diferents procedències, fa que els hàbits de selecció i reciclatge dels residus siguin més heterogenis i per tant dificulta la tasca d’incrementar aquest indicador. Això passa a tots els indrets amb una forta dependència del turisme estacional. Un altre factor que pot fer la diferència és l’hàbit de separació de residus al sector d’allotjament i restauració com a grans productors que són.

Les prioritats de l’àrea de Medi Ambient per enguany són, d’una banda, aprofundir en les campanyes de sensibilització ciutadana, continuar en la millora de la gestió dels residus perillosos, desenvolupar un pla de tractament de residus de demolició i construcció, facilitar tots els mitjans als establiments turístics per fomentar la contribució dels turistes (nombre de contenidors, mitjans tècnics i humans i freqüències de pas) i propiciar construcció de la futura deixalleria, ja que és una de les infraestructures més necessàries a l’illa de Formentera.

Media

Gabinet de Premsa


971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat