• Català
  • Castellano
  • English
Media Newspaper library Environment 25 mil euros destinats al tractament preventiu de les plagues de ratolins, paneres i moscards

25 mil euros destinats al tractament preventiu de les plagues de ratolins, paneres i moscards

tractamentplagues webDes de l’àrea de Medi Ambient del Consell Insular de Formentera com cada any s’estan duent a terme campanyes de control de les poblacions de paneres, ratolins i moscards. L’empresa JCV és l’empresa encarregada del tractament de desratització i desinsectació (paneres) a tots els nuclis urbans de l’illa de Formentera i a les instal·lacions municipals (Policia Local, Escoleta, Piscina, Poliesportiu).

Ratolins
Els tractaments de desratització es fan tot l’any però es realitzen especials esforços a la tardor i a l’hivern. Per dur a terme aquesta tasca s’instal·len trampes control amb raticida a diferents punts que es revisen, aproximadament cada dos mesos, per observar si els ratolins han menjat o no verí. El producte es repon periòdicament. El nom comercial de la substancia raticida és Detrui bloques i el principi actiu que conté és la Bromadiolona 0.005%.

Paneres
Els tractaments de desinsectació de paneres es realitzen al 90% de les arquetes de la xarxa de clavegueram municipal (n’hi ha que no són accessibles perquè estan cobertes per asfalt o no es poden aixecar perquè hi ha cotxes aparcats, entre d’altres casuístiques).

Els tractaments es realitzen d’abril a setembre que és quan les temperatures son més elevades i és quan es produeix una major prevalença de la plaga. La freqüència de tractament als diferents nuclis és cada dos mesos. Si bé en el cas de detectar-se incidències a llocs concrets l’empresa realitza tractaments addicionals per controlar la plaga.

Es realitzen dos tipus de tractament contra les paneres:
El primer d’ells és l’ús de deltametrina al 2.5% que es comercialitza amb el nom de PROTEO EC GREEN aplicat mitjançant polvorització directa a l’interior dels pous de registre de la xarxa de clavegueram.

L’altre tractament consisteix en l’aplicació de gels adhesius a l’interior del clavegueram municipal que contenen atraients nutritius mesclats amb verí (cipermetrina). Aquest darrer tractament es realitza a zones especialment freqüentades com ara el nucli de Sant Francesc Xavier amb l’avantatge respecte a l’anterior sistema d’aplicació que moren a l’interior del clavegueram i el seu efecte es perllonga per més temps.

L’import dels tractaments l’any 2012 va ser de 8.680 € (IVA inclòs). L’any 2013 la partida pressupostària pels tractaments de desratització i desinsectació del clavegueram municipal és de 8.800 € (IVA inclòs).

Tots els productes emprats estan autoritzats pel Ministeri de Sanitat i Consum i s’apliquen amb mètodes i maquinària recomanada per la NPA (Associació de Control de Plagues EUA) i ANECPLA (Associació Internacional d’Empreses de Control de Plagues).

Moscards
Des de l’àrea de Medi Ambient del Consell Insular de Formentera, com cada any es realitzen campanyes de control de les poblacions de moscards al Parc Natural de ses Salines, en concret, a la zona de l’estany Pudent, estany des Peix i les salines d’en Marroig, que es on es concentra l’aigua dolça i és on es desenvolupen les larves de moscards.

El control de les poblacions de moscards es realitza de manera preventiva actuant sobre les larves de mosquit amb tractaments biològics a base de Bacillus thuringiensis Israeliensis (producte comercialitzat amb el nom de Vectobac-G) que actuen directament sobre les larves.

De cara a l’any 2013 està previst que els tractaments els realitzin dos operaris una vegada per setmana amb motxilla aplicadora entre l’1 de maig i el 15 d’octubre, amb un total de 44 jornades laborals.

Arran de la sequera de l’any passat es veren produir problemes amb quironòmids, especialment a la zona de l’estany Pudent. Donat que el Bacillus thuringiensis Israeliensis és efectiu contra els quironòmids i els moscards es varen incrementar els volum de tractament i les superfícies a tractar, substituint les motxilles de 20 litres d’aplicació per un vehicle autobomba amb una cubell de 400 litres de producte fitosanitari.

El pressupost total del tractament pels moscards i quironòmids l’any 2012 va ser de 18.214,68 € IVA inclòs, lleugerament superior al previst per l’any 2013, que és de 16.241,97 €, tot i que en cas de detectar-se problemes amb moscards es podrien ampliar els tractaments.

Media

Gabinet de Premsa


971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat