• Català
  • Castellano
  • English
Premsa Hemeroteca Medi Ambient El Govern Balear dilata la tramitació del projecte de regulació de fondejos ecològics, promogut pel Consell de Formentera

El Govern Balear dilata la tramitació del projecte de regulació de fondejos ecològics, promogut pel Consell de Formentera

fondejosilletes webJa fa quasi un any que el projecte de regulació de fondejos ecològics a la zona nord-oest de la platja d'Illetes, presentat pel Consell Insular de Formentera, es va traslladar al Govern Balear per a la seva tramitació, sense cap novetat sobre el seu estat a dia d'avui.

El Consell de Formentera ha donat passes fermes per aconseguir l’execució d’un projecte que garanteixi la protecció del patrimoni natural i que representi la voluntat majoritària de tots els sectors implicats i de la ciutadania, tal com es va manifestar l'any pasast mitjançant diversos acords al Ple del Consell de Formentera.

Per una banda, el mes de maig de l'any passat, s'aprovà inicialment la creació del servei públic d’ordenació i regulació de l’ancoratge d’embarcacions a través de boies ecològiques a la zona nord oest del Parc Natural de ses Salines, la gestió directe del servei i la remissió d'aquest acord juntament amb la sol·licitud d’ocupació temporal i concessió administrativa a la Demarcació de Costes de les Illes Balears.

Aquesta tramitació va redundar en l'autorització de la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM), depenent del Ministeri de Foment i de la Reserva Marina, suposant una passa ferma per avançar cap a l’autorització definitiva, que quedava subjecte a dos nous informes per part de l’òrgan gestor del Parc Natural i de Xarxa Natura 2000, respectivament. Aquest acord va quedar reflectit en l’acta de la Comissió balear de Medi Ambient del passat 27 de setembre de 2012, en la que s’acordà no emetre dictàmens fins a la recepció dels informes esmentats, per un periode màxim de tres mesos.

Veient que el Govern Balear no havia donat mes passes en aquest respecte, el plenari del Consell de Formentera, en data 30 de novembre, va aprovar sol·licitar al conseller de Medi Ambient del Govern Balear, la incoació urgent del procediment i aprovació de la modificació puntual del PRUG, que li va ser notificada durant el mes de desembre. Recordem que el Consell de Formentera va demanar la modificació del PRUG de ses Salines, de manera que es declarés la zona de fons arenós sobre la qual es pretenen instal·lar les boies ecològiques com a zona de fondeig regulat.

A dia d'avui, la conselleria de Medi Ambient del Govern Balear no ha resolt cap acord respecte aquestes peticions, i com a conseqüència, s'ha excedit el termini establert en la normativa d'aplicació, tant per al trasllat de l'expedient als diferents organismes com per a l'emissió dels informes preceptius. Des del Consell de Formentera, entenem que aquesta dilació és justificada únicament per un interés evident del Govern de les Illes Balears de que el projecte promogut pel Consell de Formentera i recolzat per la gran majoria de l'illa, no prosperi.

Aquesta situació està causant un greu perjudici sobre la preservació dels fons marins i en especial a les praderies de posidonia. És per això que existeix la necessitat de donar una solució urgent a aquesta activitat i reordenar la zona com a zona de fondeig regulat, tal com preveu el projecte presentat per la institució formentera, evitant així majors danys sobre les praderies de posidònia oceànica i ecosistemes de l'entorn.

En aquest respecte, una vegada mes, l'àrea de Medi Ambient de Formentera ha remés una carta, tant al conseller de Medi Ambient del Govern Balear, Gabriel Bauzà, com a la directora del Parc Natural de ses Salines, Neus lliteres, sol·licitant la tramitació d'urgència del projecte per a la seva aprovació a la Comissió Balear de Medi Ambient i que s'informi al Consell Insular de la incoació del procediment de modificació puntual i amb caràcter d'urgència del PRUG.

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat