• Català
  • Castellano
  • English
Media Newspaper library Environment Campaign to remove uralite at reduced cost

Campaign to remove uralite at reduced cost

campanyauralita webL’àrea de Medi Ambient del Consell de Formentera, en col·laboració amb l’empresa de retirada i gestió de residus perillosos Ca Na Negreta SA, ha programat una campanya de retirada de fibrociment per un període d’un mes, destinada exclusivament a domicilis i particulars residents a Formentera. Així ho ha informat en roda de premsa la consellera de Medi Ambient Sílvia Tur i l’administrador de Ca na Negreta, Andreu Moreno.

El fibrociment, més popularment conegut com a “uralita” és un material derivat del ciment, fabricat a partir d’una barreja de ciment Pórtland i fibres que s’utilitza per a la producció de plaques lleugeres i rígides molt habituals en el sector de la construcció.

Actualment es tracta d’un material retirat dels punts de venda des de l’any 2002, però al llarg de dècades ha estat molt comuna la seva compra i utilització per al revestiment de cobertes d’edificacions, per a obres de construcció, magatzems, conduccions i canonades, entre d’altres.

A conseqüència del seu elevat ús, queda un quantiós llegat de materials a base de fibrociment, els quals s’han de retirar de forma segura, ja que es tracta d’un element altament contaminant per a la salut pública i el medi ambient. El perill es produeix quan hi ha un trencament de material i les fibres d’amiant entren en contacte amb el reg sanguini a través de les vies respiratòries. Hi ha el risc de contraure determinades malalties específiques provocades per la inhalació de fibres d’amiant com són: asbestosi, càncer pulmonar i mesotelioma de pleura i/o peritoneal, a més d’una irritació crònica de la dermis. La seva retirada suposarà molts avantatges a nivell mediambiental, paisatgístic i de salut.

Els interessats a adherir-se a aquesta campanya tendran un cost zero en el transport del fibrociment des del seu domicili fins a la planta de recepció a Eivissa, de la mateixa manera que pel que fa a les saques homologades per al seu correcte dipòsit. Es farà un preu de 35 euros per cada 100kg, a diferència del preu de mercat estipulat que és de 45 euros/100 kg.

Des d’Eivissa s’envia a Cartagena a un abocador de residus perillosos on s’enterra, ja que aquest tipus de residus no es poden reutilitzar ni reciclar donada la seva perillositat per a la salut pública. La Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats estableix l’obligació de procedir a la seva retirada i descontaminació, lliurant-lo als gestors autoritzats, els quals han de seguir un protocol de seguretat específic.

Les sol·licituds per adscriure’s a aquesta campanya es podran lliurar a partir del dia 12 de novembre, i durant el termini d’un mes, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, situada al carrer de Ramon Llull, 6-8 de Sant Francesc. Serà necessari adjuntar un certificat de residència i especificar el lloc i el pes o volum aproximat de fibrociment a retirar.

La retirada del fibrociment en els domicilis es durà a terme a partir de la segona quinzena de desembre. L’àrea de Medi Ambient de Formentera es posarà en contacte amb les persones que hagin sol·licitat aquest servei per acordar conjuntament la data i hora de retirada. El pagament de la retirada s’efectuarà directament a Ca Na Negreta en el moment de la recollida.

Per a més informació, podeu adreçar-vos a l’àrea de Medi Ambient, al telèfon 971 32 12 10, extensió 1.

Media

Gabinet de Premsa


971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat