• Català
  • Castellano
  • English
Media Newspaper library Environment Campanya de neteja litoral a la zona des Ram i s'Estufador

Campanya de neteja litoral a la zona des Ram i s'Estufador

esram webDes d'avui, l'àrea de Medi Ambient de Formentera ha iniciat una campanya de neteja a la zona de Es Ram i s'Estufador, en un tram de litoral de quasi 3 km. Es tracta d'un tram de difícil accés, on s'hi acumulen moltes restes d'envasos de plàstic, fustes, canyís i demés, i sobretot, on no és habitual la organització de campanyes de neteja donada la seva ubicació aïllada.

Els operaris de neteja de platges efectuaran durant els propers dies una neteja especial de la zona, manual i des de terra. Es farà especial incidència en la zona de s'Estufador on es troba la major acumulació de brutícia i on també es troben el major nombre de casetes varador, element arquitectònic tradicional de la nostra illa.

La retirada de residus és bastant difícil per via marítima, per la qual cosa, s'hauran de transportar tots els residus per les zones d'accés habituals dels pescadors. Amb aquesta mesura, s'espera minimitzar els residus que trobem directament a la platja i que, sovent provenen directament de residus abocats a la mar.

Es tracta d'una acció puntual i especial que precedeix altres accions previstes al llarg de l'hivern i que no formen part de la ruta ordinària de treball dels serveis de neteja. Tot i no ser un tram de litoral freqüentat per turistes, forma part la riquesa paisatgística de Formentera, per la qual cosa és responsabilitat del Consell de Formentera vetllar pel seu estat de neteja i manteniment.

Cal destacar la figura de la zeladora municipal de l’àrea de Medi Ambient, encarregada de fer un seguiment de la neteja de les platges durant tot l’any, per tal de donar una imatge impol·luta als nostres visitants i residents.

Media

Gabinet de Premsa


971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat