• Català
  • Castellano
  • English
Media Newspaper library Environment Nova xarxa d’aigües pluvials a l’avinguda Vuit d’Agost i clavegueram al Carrer de Ponent

Nova xarxa d’aigües pluvials a l’avinguda Vuit d’Agost i clavegueram al Carrer de Ponent

El proper dimecres 5 de febrer, el Consell Insular i Aqualia iniciaran les obres que acabaran amb els problemes de desbordament actuals els dies de forta pluja

obreshidrauliques webEl Consell Insular de Formentera i Aqualia, empresa concessionària de la gestió integral de l’aigua a l’illa i adjudicatària de les obres, iniciaran el proper dimecres 5 de febrer les obres de renovació de la xarxa d’aigües pluvials de l’avinguda Vuit d’Agost i de Santa Maria, del nucli urbà de Sant Francesc.

Concretament, les obres consistiran en la instal·lació d’un col·lector de pluvials en l’avinguda 8 d'agost i el final del carrer Santa Maria, fins a la seva connexió amb la conducció existent que creua la carretera PM-820 a l'entrada del nucli de Sant Francesc, on s’evacuaran aquestes aigües al terreny natural.

Tal i com ha explicat la consellera de Medi Ambient, Sílvia Tur, “aquesta obra és molt important, ja que actualment la xarxa d’aigües pluvials d’aquesta avinguda està connectada a escomeses de la xarxa de clavegueram. Això fa que en dies de forta pluja la xarxa es carregui i retorni les aigües residuals a alguns habitatges.” Per resoldre aquesta situació s’instal·larà una nova xarxa independent d’aigües pluvials al llarg d’aquesta avinguda amb embornals a cada costat del carrer.

Al mateix temps, també s’iniciaran les obres de millora del clavegueram del carrer de Ponent de la Savina on està previst unificar, renovar i millorar les xarxes de clavegueram existents, així com instal·lar un pou de bombeig d’aigües residuals.

Durant l’execució de les obres, el Consell Insular de Formentera i Aqualia mantendran permanentment informats els ciutadans sobre les possibles afectacions de trànsit o variacions del servei que es puguin produir.

Aquestes dues obres tenen un termini d’execució de dos mesos i es finançaran amb els fons d’obres que ascendeix a 678.951,01€. Aquests fons d’obres prové de l’excedent pressupostari obtingut dels imports d’aigua no satisfets a l’Agència Balear de l’Aigua mentre l’aigua no va assolir la qualificació d'apte per al consum humà.

Media

Gabinet de Premsa


971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat