• Català
  • Castellano
  • English
Media Newspaper library Environment Formentera redueix la generació de residus i assoleix un dels millors percentatges de reciclatge de les Balears

Formentera redueix la generació de residus i assoleix un dels millors percentatges de reciclatge de les Balears

contenidors arenals boLa consellera de l’àrea de Medi Ambient, Indústria i Energia del Consell Insular de Formentera, Sílvia Tur ha presentat aquest matí en roda de premsa les dades de reciclatge de tot l’any 2013, fent una comparativa des de l’any 2010 fins a dia d’avui.

És important donar a conèixer a la ciutadania les dades més significatives en relació a la generació i reciclatge de Residus Sòlids Urbans (RSU), per tal de continuar sensibilitzant-la i millorar els percentatges registrats a l’illa.

L’anàlisi de les dades procedeix de la informació que es processa sobre les tones de residus que es transporten a la Planta de Transferència des Cap de Barbaria per al seu posterior trasllat a l’illa d’Eivissa.

Pel que fa a les dades de recollida selectiva, la generació total de residus de l’any 2013 ha estat de 8.728.45 tones, el que suposa 358 tones menys que l’exercici anterior. El percentatge total de reciclatge a Formentera va assolir un 21,62 % del total de residus generats. Aquest percentatge suposa una abaixada de 2,83 punts percentuals respecte  l’any anterior.

En total es recolliren 778,48 tones de la fracció paper/cartó, que equival a quasi un 9 % del percentatge de recollida, mentre que la fracció d’envasos va registrar un total de 244,46 tones, un 2,80 %, i el vidre un 8,71 %, amb la recollida de 760 tones.

Pel que fa a la fracció de vidre, enguany ha registrat un lleuger increment que, des dels serveis tècnics de l’àrea de Medi Ambient, s’interpreta degut a l’aplicació del servei de recollida porta a porta dels establiments de restauració i oci nocturn del nucli urbà des Pujols. 

Si comparam aquestes dades amb els anys anteriors, des de la posada en marxa del servei a l’any 2010, la tendència ha set un poc irregular, tot i que sempre amb bons resultats en comparació amb altres comunitats. L’any 2012, la fracció rebuig va comptabilitzar un total de 9.086 tones, assolint un 24,45 % del percentatge de recollida selectiva, essent l’any en què s’obtingueren els millors resultats des que es va implementar el sistema de recollida diferenciada.

Tenint en compte que les dades reflecteixen la pressió turística en el volum de residus que s’imputen a cada habitant censat, els resultats de Formentera són exponencialment positius i corroboren les bones pràctiques de la ciutadania de l’illa, tant pel que fa la correcta separació en origen dels residus, com pel que fa a la introducció i facilitació dels mitjans que des del sector serveis es posen a disposició dels turistes als habitatges i establiments turístics (nombre de contenidors, mitjans tècnics i humans i freqüències de pas).

De la mateixa manera, els esforços que s’han fet en termes d’educació i conscienciació ambiental a través de les campanyes informatives i de la labor de les zeladores de medi ambient han contribuït a millorar qualitativament el servei.

Electrodomèstics i residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE)
Actualment, aquests residus s’han de lliurar als punts autoritzats com són la deixalleria mòbil o el Punt Net Municipal, o en el seu defecte a l’empresa municipal de recollida de residus a través del servei domiciliari de recollida de voluminosos.

Pel que fa a les dades de recollida dels RAEE, el 2013 es recolliren 103,69 tones, el 2012, 127,02 tones, el 2011 131,94 tones i el 2010 se’n recolliren 138,07. En  els darrers anys han registrat una abaixada que podria justificar-se per una tendència a la baixa en la compra de nous electrodomèstics fruit de la crisi econòmica, així com també per la major tendència a optar per l’opció de la reparació davant la compra de nous electrodomèstics.

L’adequada gestió dels residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) es realitza mitjançant el Sistema Integrat de Gestió ECOLEC.

Media

Gabinet de Premsa


971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat