• Català
  • Castellano
  • English
RIBIC

Registre Insular de Béns d'interès Cultural (RIBIC)

Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, en el seu article 12 disposa que tots els consells insulars han de crear el seu Registre Insular de Béns d’Interès Cultural, a fi d’identificar i localitzar els béns amb aquesta figura de protecció.

L’any 2009 el Consell Insular de Formentera va acordar l’aprovació del seu Registre Insular de Béns d’Interès Cultural en sessió plenària de 10 de febrer de 2009, i durant l’any 2014 s’ha portat a terme la seua actualització.

Podeu consultar el RIBIC en aquest enllaç

Declaració del jaciment arqueològic JA-93 (Murada de sa Cala) bé d’interès cultural en la categoria de zona arqueològica

Declaració del jaciment arqueològic JA-31 (Cap de Barbaria I) bé d’interès cultural en la categoria de zona arqueològica

Declaració de la colònia penitenciària de la Savina (es Campament) bé d’interès cultural en la categoria de lloc històric

Declaració de la tècnica tradicional de construcció amb pedra seca com a bé d'interès cultural immaterial

Declaració de les casetes varador com a bé d'interès cultural

Declaració del molí d'en Botigues com a bé d'interès cultural

Declaració del molí Vell de la Mola com a bé d'interès cultural

Declaració dels elements constructius i d'enginyeria de ses Salines com a bé d'interès cultural

 

Xarxa de Biblioteques

Institut d'Estudis Baleàrics

Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera