• Català
  • Castellano
  • English
Premsa Hemeroteca Medi Ambient La recollida selectiva a les platges dispara un 25% la recuperació d'envasos durant el 2014

La recollida selectiva a les platges dispara un 25% la recuperació d'envasos durant el 2014

papereres novesFormentera ha augmentat de manera notable els percentatges de recollida selectiva per sobre de la pujada dels residus en massa en aquest any 2014. Tant la recollida de paper, com de vidre i envasos s'han situat per sobre de l'increment de la població mentre que la pujada de la fracció de rebuig es situa per baix d'aquest llindar. De manera notable, els millors resultats s'han produït en la recuperació d'envasos, que ha millorat un 25% respecte l'any 2013.

Pel que fa als residus en massa, els que la ciutadania llença en els abocadors de rebuig, aquest any 2014 se n'han generat a Formentera 7215 tones, per 6841 l'any 2013. Això significa que en un any ha pujat un 5,47%. Cal tenir en compte que la població de Formentera ha pujat un 7,5% al darrer any ja que l'1 de gener de 2014 l'Institut Nacional d'Estadística registrava 11.548 habitants i l'1 de gener de 2015, 12.423. En aquest fet cal afegir l'impacte afegit que suposa haver tingut una especialment bona temporada turística, ja que de maig a setembre la taxa d'ocupació hotelera va ser del 80,45% al 2014 i de 78,10% al 2013.

Una dada curiosa és que el mes de l'any 2014 que ha registrat menys residus ha estat febrer, amb 253 tones. Per contra, el mes en el que s'han generat més residus ha estat agost, amb 1192 tones, multiplicant gairebé per cinc el volum de residus entre un mes i un altre.

Recollida selectiva

Pel que fa als envasos, al llarg de 2014 se n'han recuperat 305,96 tones, un 25% més que al 2013, quan se'n van recuperar 244 tones. Els mesos de temporada, amb unes 45 tones per mes al juliol, agost i setembre, són els mesos punta, mentre que el febrer, amb 7 tones, es quan es genera menys retorn de plàstic. Això és una taxa que multiplica per 6,5 el mes de menys i el de més consum. Una explicació d'aquest gran resultat és la recollida selectiva a les platges, un indret on es sol fer un gran consum de productes envasats en llaunes o plàstic. Per entendre aquest canvi cal tenir en compte el canvi realitzat de papereres de rebuig a les platges per la instal·lació de bidons que permeten el reciclatge als accessos de les mateixes platges, que ha tingut una bona resposta d'ús per a la majoria dels usuaris de les platges de Formentera, que ja provenen d'indrets urbans acostumats a realitzar la recollida selectiva.

Pel que fa al paper i al vidre, en tots dos casos la pujada en la seva recuperació entre el 8,5 i el 9%. Pel que fa al paper, l'any 2014 s'han recuperat 846 tones de paper i cartró mentre que a l'any 2013 se'n van generar 778. També amb el paper el mes d'agost és el de més recuperació de paper i cartró (129 tones) i el mes de febrer el de menys (29 tones). En quant al vidre, l'any 2014 s'han generat 823 tones de vidre a la nostra illa i al 2013 es van recollir 760 tones, el que suposa un increment del 8,5%. El mes que s'ha generat menys vidre al 2014 ha esta tel mes de gener, amb 27 tones, mentre que els mesos d'agost i setembre es varen produir 151 tones cada mes de vidre.

Aparells elèctrics i escorxador

Pel que fa als aparells elèctrics recuperats de la fracció de rebuig o recollits separadament, l'any 2014 la xifra ha estat de 167 tones, mentre que al 2013 se'n varen recollir 103,6 tones. L'increment en la recollida d'aquest tipus de residu ha estat del 62%. S'espera que la propera posada en marxa de la nova deixalleria encara ajudi a millorar aquesta xifra. Pel que fa a l'escorxador, l'any 2014 s'han generat 5,34 tones de residus animals, una xifra molt similar a la de 2013, quan es van produir 5,76 tones d'aquest residu.

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat