• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Tablón de anuncios Aprovació inicial de la derogació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa d'accés amb vehicles de tracció mecànica a les platges del Parc Natural de ses Salines, i d'aprovació simultània de l''establiment del preu públic relatiu a l'accés de vehicles

twitter

 

facebook

boto INSTAGRAM

boto YOUTUBE