• Català
  • Castellano
  • English
Cadastre

Cadastre

CADASTRE
Aquesta àrea s'encarrega de:

- Proveir informació sobre la situació, superfícies i contingut del cadastre en general (amb les limitacions que marca la legislació protectora de dades de caràcter personal).

- Tramitar expedients:
a) Alteració de la titularitat i variació de la quota de participació en béns immobles (Model 901N)
b) Nova construcció, ampliació, reforma o rehabilitació de béns immobles (Model 902N)
c) Agregació, agrupació, segregació o divisió de béns immobles (Model 903N)
d) Canvi de cultiu o aprofitament, canvi d'ús o demolició o enderrocament de béns immobles (Model 904N)
e) Sol·licitud de cotitulars (Model de Sol·licitud Cadastral)

Es pot accedir (i baixar-se) els models de declaració d'alteració cadastral de la web del cadastre http://www.catastro.meh.es
Tramitar correccions d'errors: aportant documents que acreditin la modificació sol·licitada.

- Tramitar correccions d'errors: aportant documents que acreditin la modificació sol·licitada.

Documents de descàrrega:
- Models 901N, 902N, 903N, 904N i Solicitud Cadastral

PUNT D'INFORMACIÓ CADASTRAL
El Consell Insular de Formentera disposa d'un Punt de Informació Cadastral (PIC), situat a les dependències del Consistori (oficina del cadastre), a la plaça de la Constitució, 1 de Sant Francesc Xavier. Gràcies a aquest nou servei, els ciutadans poden accedir a la consulta i certificació de la informació cadastral, evitant-se desplaçaments a les Gerències del Cadastre.
Des del PIC es possibilita l'accés a la Base de Dades Nacional del Cadastre, i per tant a tots els immobles del territori nacional, (menys els del País Basc i Navarra), sense més condició que estar-hi legitimat i emplenar una sol·licitud.

SOL·LICITUD NOUS VALORS CADASTRALS DELS INMOBLES DE FORMENTERA
[des del 25 d'agost fins el 20 de setembre] per Internet
A partir del 25 d’agost els titulars de prop de 7.400 immobles ubicats al municipi de Formentera, en el qual es desenvolupa un procediment de valoració cadastral, poden obtenir a través d’Internet la notificació electrònica dels nous valors cadastrals que seran efectius a partir de l’1 de gener de 2013. Aquest servei estarà disponible fins al 20 de setembre.Per accedir a la notificació, l’usuari s’haurà d’identificar amb DNI electrònic o signatura electrònica des de qualsevol ordinador amb accés a Internet, o bé utilitzar la clau d’accés comunicada per correu a cada un dels titulars cadastrals dels béns immobles ubicats al municipi de Formentera.

Un cop rebuda la carta amb la clau personal d’accés, el procediment que l’usuari ha de seguir per conèixer el valor cadastral actualitzat del seu immoble és simple i es resumeix en quatre passos:

1. Accés a la seu electrònica del Cadastre des de qualsevol ordinador connectat a Internet, teclejant: http://www.sedecatastro.gob.es/
2. Un cop a la seu electrònica del Cadastre es selecciona l’enllaç “Notificacions de nous valors cadastrals”.

3. En entrar en aquest enllaç, s’obrirà una pantalla en què l’usuari haurà d’introduir la clau personal d’accés, que li haurà estat notificada prèviament per carta pel Cadastre sense necessitat de sol·licitud prèvia. També es pot obtenir mitjançant altres sistemes de signatura electrònica habitualment reconeguts, inclòs el DNI electrònic.
4. Un cop identificat, l’usuari podrà descarregar tota la informació que necessiti, així com guardar l’acord d’assignació del nou valor cadastral establert per l’immoble, un cop acceptat el justificant de rebut electrònic.

Si no es disposa de signatura electrònica ni ha arribat la comunicació de la clau d’accés, o s’ha perdut, la ciutadania pot dirigir-se a les oficines del Consell Insular de Formentera o a les oficines de la Gerència del Cadastre en Illes Balears, on es facilitarà la notificació. Els ciutadans que no disposin d’accés a Internet també podran obtenir la notificació electrònica dirigint-se, preferentment amb la carta en què se’ls notifica la seva clau personal d’accés, a les oficines del Consell Insular de Formentera, a les oficines de la Gerència de Cadastre a les Illes Balears o a qualsevol dels Punts d’Informació Cadastral (PIC) oberts en diferents administracions, on se’ls facilitarà accés gratuït a la seu electrònica del Cadastre.

Més informació:
BAN Cadastre 2012

Línia Directa del Cadastre: 902 37 36 35

Oficines del Consell Insular de Formentera: C. de Ramon Llull, núm. 6
http://www.catastro.minhap.es/esp/procedimientos/f_proc11.asp 

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1