• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Tauler d'anuncis Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis en matèria turística

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis en matèria turística

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis en matèria turística

twitter

 

facebook

boto INSTAGRAM

boto YOUTUBE