• Català
  • Castellano
  • English
Tauler d'anuncis Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d'activitats esportives

Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d'activitats esportives

Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d'activitats esportives

posam-horizontal-color

escoles esportives municipals

caib esports

valors esport logo