• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Seguretat Ciutadana El Govern de les Illes Balears reforçarà la Policia Local de Formentera

El Govern de les Illes Balears reforçarà la Policia Local de Formentera

foto consell premsaEl Consell de Formentera, a través de l'àrea de Seguretat, felicita el Govern i al Parlament de les Illes Balears per haver aprovat, el passat dia 5 de desembre, la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de Coordinació de Policies Locals a les Illes Balears, i en especial agraeix a Silvia Tur, diputada per Formentera, la tramitació d'una disposició addicional que marcarà un abans i un després en el funcionament dels cossos de seguretat a Formentera.

En concret, la disposició addicional tercera de la nova Llei disposa que "atès el règim singular de l'illa de Formentera pel que fa al seu consell insular de caràcter unimunicipal, i atès que aquest només disposa del cos de la Policia Municipal que, juntament amb la Guàrdia Civil, resulta totalment insuficient, el Govern de les Illes Balears, com a garant de la política autonòmica i de l'equilibri intern interinsular previstos a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, haurà de prestar suport administratiu, tècnic i de gestió addicionals en matèria de policia local al Consell Insular d'aquesta illa".

Aquesta capacitat d'auxili del Govern ha de servir perquè el servei no es quedi mal dotat de recursos una vegada el Consell de Formentera hagi esgotat totes les vies tècniques i legals previstes a la legislació. En els darrers temps, Formentera, tot i disposar d'oferta de vivenda, d'una retribució al nivell de la de la resta d'illes i de places vacants, ha comptat amb pocs efectius de Policia Local degut a què els nous agents sortits de les acadèmies escollien l'illa de destí i davant la gran demanda de feina que hi ha a tots els municipis de les Illes Balears, han estat molt pocs els que han escollit l'illa. Recordem, a més, que els processos de selecció de places fixes que Formentera va convocar per fer més atractiva la seva oferta han estat reiteradament impugnats per la Delegació del Govern central, del Partit Popular, i encara estan en litigi.

Ara, amb el canvi de Llei i sobretot amb aquesta Disposició addicional tercera, Formentera compta amb una eina més per comptar amb més efectius de Policia Local. El Conseller de Seguretat, Bartomeu Escandell, ha agraït a les institucions de les Illes Balears que hagin estat "sensibles a aquesta necessitat de Policia que tenim l'illa". Segons Escandell, "el Govern dóna la mà a l'illa per posar allò que falti per prestar el servei de Policia que l'illa mereix". Escandell també ha anunciat, que tot d'una que entri en vigor la nova Llei, Formentera presentarà una convocatòria per incorporar 6 nous efectius de Policia, "tants com vacants existents hi ha a la plantilla actual".

Ens trobareu a:

Policia Local
Venda des Brolls, 53
(ctra. la Savina, km 2,9)
07860 Sant Francesc Xavier
Administració de dilluns a divendres
de 9.00h a 14.00h
Emergències 971 32 20 87
tel. 971 32 22 01 · fax 971 32 31 96
policialocal@conselldeformentera.cat

Policia Tutor
Venda des Brolls, 53
(ctra. la Savina, km 2,9)
07860 Sant Francesc Xavier
tel. 647  65 10 80- 664 405 625
policiatutor@conselldeformentera.cat

Bombers i Protecció Civil

(ctra. la Savina, km 2,5)
07860 Sant Francesc Xavier
tel. 971 32 26 21 / 112
bombers@conselldeformentera.cat
pcvoluntaris@conselldeformentera.cat

Dipòsit Municipal de Vehicles
ctra. la Savina, km 2,5
(enfront de la Guàrdia Civil)
07860 Sant Francesc Xavier
tel. 639 55 83 31

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1