• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Presidència Formentera adquireix la finca de Sa Senieta amb ajuda del Govern de les Illes Balears

Formentera adquireix la finca de Sa Senieta amb ajuda del Govern de les Illes Balears

Foto sa senieta 2El president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, i un representant de la propietat de la finca de Sa Senieta han signat el passat dilluns el contracte de compra-venda de Sa Senieta, pel qual el Consell de Formentera ha adquirit aquest immoble catalogat per un import de 2,5 milions d’euros. D’aquests, 1 milió d’euros serà finançat amb fons de l’Impost de Turisme Sostenible, i mig milió més amb fons de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears; la resta ho finançarà el Consell de Formentera amb fons propis.

Recordem que "Sa Senieta" és l'únic immoble de Formentera declarat com a bé catalogat d'acord amb el previst a la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, fet que ja posa de manifest els seus valors des del punt de vista del patrimoni cultural insular. Aquest immoble està inclòs en el Catàleg del Patrimoni Cultural de Formentera, com a element AT-C-150, amb grau de protecció B i va ser declarat com a bé catalogat a l'any 2002.

Es tracta d'un exemple únic de l'arquitectura tradicional de Formentera, per diverses raons. En primer lloc, perquè constitueix un complex de dos habitatges de dimensions importants i distribució més complexa del que resulta habitual a Formentera. En segon lloc, perquè es troba en un estat de conservació relativament bo i sense intervencions que l'hagin desvirtuat, de manera que manté les característiques, els materials i els acabats originals. I en tercer lloc, perquè, a falta d'un estudi més profund, les referències històriques que actualment es coneixen situen aquesta casa i la hisenda a la qual es vinculava dins del segle XVIII.

La compra de Sa Senieta dóna resposta al Pla Insular de Gestió del Patrimoni Cultural de Formentera 2017-2019, que inclou la restauració, la conservació i l'adquisició de béns prioritzant els elements amb major grau de protecció patrimonial i els que es troben en pitjor estat de conservació.

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1