• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Economia i Hisenda Liquidació del conveni de carreteres i petició d’un nou conveni per a la millora de les vies

Liquidació del conveni de carreteres i petició d’un nou conveni per a la millora de les vies

reunio min de foment a madrid conveni carreteresEl Consell de Formentera informa que avui matí una delegació integrada pel president del Consell, Jaume Ferrer, el vicepresident i conseller d’Hisenda, Bartomeu Escandell, i diversos tècnics de la corporació, s’han reunit a la seu del ministeri de Foment, a Madrid, amb Rosalia Bravo, subdirectora general de Projectes de la Direcció General de Carreteres i d’altres representants dels ministeris d’Hisenda i de Foment en comissió de seguiment per a efectuar la liquidació del conveni de carreteres signat l’any 2009.

Conveni del 2009
Aquest conveni de carreteres va suposar una inversió de 13,4 milions, diners que van permetre la construcció de les circumval·lacions dels nuclis de es Pujols i Sant Francesc, a més d’obres de millora dels vials de l’illa, com ara la zona escolar de Sant Francesc o la millora de la carretera de ses Salines entre els nuclis de la Savina i es Pujols, essent la darrera actuació la millora de la carretera a es Cap de Barbaria, finalitzada el 2015.

El president del Consell, Jaume Ferrer, ha destacat que “el de Formentera ha estat el primer Consell en finalitzar l’execució del conveni de carreteres signat amb l’estat el 2009. Un conveni que, en veu de Ferrer, “ha permès la remodelació d’una part important de la nostra xarxa viària i la construcció de noves infraestructures que han suposat la possibilitat de peatonalització dels nuclis urbans de Sant Francesc, Sant Ferran i es Pujols i posar les directrius d’una nova mobilitat a la nostra illa”.

Petició de nou conveni
Així mateix, el Consell de Formentera ha aprofitat la trobada de la comissió de seguiment per demanar la signatura d’un nou conveni, per valor de 27 milions 250 mil euros, que permeti la millora de la carretera principal de la Savina a la Mola, amb nou asfaltat i soterrament de línies, així com les millores pertinents a la carretera de cala Saona i a la carretera d’es Cap des del restaurant es Cap fins al Far de Cap de Barbaria.

Ens trobareu a:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc Xavier
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 25 56
consell@conselldeformentera.cat

Informació del cobrament en període voluntari de tributs i altres ingressos del Consell Insular de Formentera (any 2010)

Agència Tributària de les Illes Balears

Wifi Formentera

Revista Formentera més propera

Agència Tributària

Ministerio de Economía y Hacienda

Política Regional - Inforegio