• Català
  • Castellano
  • English
Bulletin Board Exposició pública de l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica

Exposició pública de l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica

Exposició pública de l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica

Find us at:
c. d'Eivissa cant. Arx. Lluis Salvador
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 10 63
mobilitat@conselldeformentera.cat

Ministerio de Fomento

Tràmits de Marítim del Govern Balear