• Català
 • Castellano
 • English
Escoletes EI Sant Ferran

EI Sant Ferran

Model educatiu

L'escoleta des Camí Vell es defineix com un centre aconfessional, democràtic, apolític, plural i integrador. Partim del treball en equip basat en el respecte i la tolerància cap a les persones i cap l'espai físic a on es desenvolupa la nostra tasca diària.

És per això que els espais de l'escoleta (tant els interiors com els de l'aire lliure) estan preparats amb una intencionalitat educativa de manera que els infants puguin obtenir un òptim desenvolupament de les seves capacitats individuals (tant de físiques, d'intel·lectuals, d'afectives i de socials) així com facilitar un entorn físic segur i acollidor a més d'una atmosfera càlida i alegre.

Es pretén educar en valors i cap a la igualtat sense discriminació de cap tipus, sent conscients dels drets que tenen els infants pel fet de ser infants. És per això que es treballa per potenciar tot allò que impliqui la igualtat de sexes, d'una manera natural i normalitzada. D'acord amb la igualtat de drets i la no discriminació de l'activitat educativa, l'educació que s'imparteix és igual i es desenvolupa en un marc de coeducació.

Al centre es fa ús del català com a llengua vehicular de transmissió d'informació, procurant sempre una comunicació bidireccional entre Família – Escola, és a dir, que col·laborin estretament en el desenvolupament dels infants.

L'acció educativa està orientada cap a l'afavoriment de la construcció de la pròpia identitat dels infants, a l'elaboració d'una imatge de si mateixos positiva i equilibrada, al desenvolupament de la seva autonomia, a l'establiment de vincles afectius i socials, al desenvolupament del moviment, dels hàbits de control corporal, de les capacitats comunicatives i al plaer per explorar, descobrir i construir.

Els continguts educatius s'aborden per mitjà d'activitats globalitzades que tenen interès i significat per als infants, que parteixen de les situacions quotidianes del centre i de l'entorn, que permeten incorporar les seves experiències i aprenentatges i que s'adeqüen a les seves característiques evolutives i als seus ritmes i estils d'aprenentatge.

L'equip docent utilitza mètodes de treball basats en els vincles afectius, els interessos, les experiències, les activitats i el joc, aplicats en un ambient d'afecte, confiança i seguretat per potenciar l'autoestima i la integració social dels infants. A més, tracten d'afavorir el descobriment de les característiques físiques i socials del medi en què viuen.


La importància de les famílies al centre

Per assegurar el bon funcionament de l'escoleta i ser coherents en el sentit de la feina d'educadores, és indispensable la col·laboració de tota la comunitat educativa, donant especial rellevància a la participació de les famílies, que són juntament amb els seus infants, l'eix central de l'escola.

Els infants que són al centre passen gran part del seu temps a l'escoleta, i tots junts comparteixen el dia a dia. Es per això que es considera vital dins la feina d'acompanyar, enfortir i enriquir aquesta relació família-escola; així com donar un valor prioritari a una comunicació constant, positiva i enriquidora per a tots.

No hi ha cap dubte que la participació de les famílies ha de ser positiva des del principi i han de tenir les portes del centre obertes, facilitant que es puguin sentir estimats, còmodes, respectats i motivats a participar en tot el que envolta l'educació i el creixement dels seus infants.

Per tal de fomentar la relació entre família-escola, el centre organitza al llarg del curs diferents activitats:

 • Festa final d'any: per celebrar el final d'un nou any, el darrer dia d'escoleta l'equip educatiu organitza uns tallers al centre perquè el pares i/o mares puguin passar el dia amb els seus infants.
 • Tallers familiars: al llarg del curs, es conviden a les famílies a visitar l'aula del seu infant per realitzar alguna activitat.
 • Excursió final de curs: al mes de maig/juny, les educadores organitzen una sortida de centre per gaudir-les amb les famílies. Els darrers anys, l'aula de nadons es desplaça a la piscina mestre que les altres classes fan una sortida a la platja.
 • Festa de graduació: per tal d'acomiadar als infants que començaran a l'escola, el centre proposa a les famílies organitzar una festa el darrer dia d'agost al pati del centre.


Instal·lacions i espais

L'EIP des Camí Vell és un edifici públic d'us exclusiu per a l'educació 1-3 anys situat al poble de Sant Francesc, al costat de les instal·lacions del camp de futbol de Formentera.

L'edifici compta amb una entrada principal amb un aparcament ampli a l'entrada i és accessible per a persones amb mobilitat reduïda.

Actualment, el centre està format pels següents espais:

 • Una aula de 2-3 anys que compta amb un bany adaptat als infants i una zona de joc.
 • Una aula d'1-2 anys amb una sala per al descans separada per una porta corredissa.
 • Una sala d'usos múltiples dividida en sala de psicomotricitat i menjador dels infants.
 • Un despatx de direcció.
 • Un pati compartit per les dos aules.

Tots els espais del centre disposen de sistemes d'aire condicionat per sistema centralitzat; amb portes que donen a l'exterior i amb la ventilació adequada.

 

ceib_1

educacio_govern_1

iepi_1

uib_1

uoc_1