• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Economia i Hisenda El Consell de Formentera crea amb el Govern balear una línia de subvencions per autònoms de 440.000€ per la nostra illa

El Consell de Formentera crea amb el Govern balear una línia de subvencions per autònoms de 440.000€ per la nostra illa

El Consell de Formentera, a través de l'àrea d'Economia i Hisenda, ha treballat amb el Govern balear per crear unes línies d'ajudes destinades a “ajudar al teixit productiu de Formentera que compta amb un gran nombre de treballadors autònoms i que han patit i pateixen molt durament la crisi econòmica provocada arran de la Covid-19”, segons ha explicat el conseller del ram, Bartomeu Escandell.

En concret es destinaran 440.000€, 250.000 seran finançats pel Consell de Formentera i 190.000 pel Govern balear, per ajudar als autònoms de la nostra illa. A Formentera hi ha 1.460 autònoms, 1.100 són autònoms de tot l'any i 360 són autònoms temporers. “La institució insular ha valorat molt positivament la col·laboració entre administracions per tal d'unir esforços en un moment tan crític per dona suport a aquest col·lectiu”, segons ha afegit Bartomeu Escandell. A nivell balear, entre les administracions locals i autonòmiques es destinaran més de 15 milions d'euros per arribar a entre 8.000 i 10.000 persones autònomes de les Illes Balears.

L'import de l'ajut serà el següent:

1.Si l'autònom sol·licitant no té treballadors contractats, se subvenciona amb 2.000€. Si és un autònom de temporada, se subvenciona 2.500€.

2.Si l'autònom sol·licitant té contractats entre 1 i 2 treballadors, se subvenciona amb 2.500€. Si és un autònom de temporada, se subvenciona amb 3.000€.

3.Si l'autònom sol·licitant té contractats més de 2 treballadors, se subvenciona amb 3.000€. Si és un autònom de temporada, se subvenciona amb 3.500€

Requisits específics:

Els sol·licitants s'han de trobar inclosos en alguna de les següents situacions:

a) El cessament forçós de l'activitat o reducció de la facturació de com a mínim el 75%, com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la crisis ocasionada per la Covid-19.
Entenem per reducció de la facturació de com a mínim un 75%, la reducció de la facturació durant l'estat d'alarma almenys en un 75% en relació amb la facturació durant el mateix període de l'any anterior.

b) La concessió favorable d'un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació per força major o per causes econòmiques i productives als treballadors contractats.

c) Autònoms de temporada no inclosos en cap dels dos apartats anteriors que s'han vist afectats directa indirectament pel Reial Decret 463/2020, modificat pel Reial Decret 465/2020

Sol·licituds:

Les sol·licituds es podran presentar de manera telemàtica en la seu electrònica del Govern de les Illes Balears, a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat “Ajuts per reiniciar o continuar l'activitat dels autònoms afectats directament per la Covid-19”. En la pàgina web de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular (http://dgpe.caib.es/) estarà disponible la informació de la convocatòria i s'habilitarà l'accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.

Des del Consell de Formentera també s'habilitarà un servei d'assessorament, per a més informació els autònoms de Formentera poden contactar al 971 321 087.

28 de maig de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Ens trobareu a:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc Xavier
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 25 56
consell@conselldeformentera.cat

Informació del cobrament en període voluntari de tributs i altres ingressos del Consell Insular de Formentera (any 2010)

Agència Tributària de les Illes Balears

Wifi Formentera

Revista Formentera més propera

Agència Tributària

Ministerio de Economía y Hacienda

Política Regional - Inforegio