• Català
  • Castellano
  • English
Servei de Canera

Servei de Canera

La canera municipal es troba situada a la zona del polígon industrial (al costat de l’edifici de la ITV).
No s'ofereix servei de guarda canina.

Protocol de recepció d’animals al seu ingrés a la canera municipal de Formentera:

1 - Revisió de l’animal acabat d’ingressar al centre per part del veterinari.
2 - En cas de no presentar alteracions externes aparents es procedirà a la desparasitació contra paràsits intestinals i paràsits externs com ara puces i paparres, mitjançant l’aplicació d’un antiparasitari intern i una pipeta spot-on.
3 - Si presenten un bon estat de salut, el veterinari procedirà a la vacunació de l’animal amb la vacuna DMPPiL (borm, hepatitis, parvovirosi, parainfluenza i leptospira) i pneumodog (tos de les gosseres). En el cas de cadells, també la vacuna de parvovirosi.
4 - En cas de detectar algun símptoma de malaltia que requereixi tractament addicional, el veterinari es posarà en contacte amb la clínica veterinària que presti els serveis veterinaris al centre en aquell moment explicant la simptomatologia i es decidirà si s’aplica un tractament en el centre o es trasllada a la clínica.
5 - En cas que els animals estiguin en bon estat de salut, vacunació de la ràbia i implantació del microxip a aquells animals als quals encara no se’ls hagi aplicat.
6 - Tots els resultats de l’exploració física, així com les vacunacions, identificació i tractaments, seran apuntats a la fitxa de l’animal en el programa informàtic del centre.


A les renúncies d’animals per part dels seus amos, no s’acceptaran:

- Cans majors de 3 mesos sense microxip.
- Cans no vacunats (parvovirosi canina+ borm + tos de les gosseres + ràbia)
- Cans no desparasitats (interns i externs).
- Cans amb malalties transmissibles.
- Cans agressius.
- Cans problemàtics.

L’horari de visita és: de dilluns a divendres de 12.00 h a 14.00 h, i és necessària cita prèvia.
Telèfons de contacte: 630 08 31 28
Correu electrònic de contacte: canera@conselldeformentera.cat

El responsable de la canera és José Ignacio Monge Montuno.
ANIMALS EN ADOPCIÓ
TAXES CANERA

ministerio_agricultura_1

Wifi  Formentera

agricultura_governbalear_1

sigpac_1

aforavila_1

covib_1

permacultura_1