• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Presidència Formentera celebra un ple centrat en mesures sanitàries

Formentera celebra un ple centrat en mesures sanitàries

Foto ple gener 2021 1El Consell de Formentera ha celebrat avui el ple del mes de gener de 2021 de manera telemàtica. El ple ha estat centrat en mesures sanitàries relacionades amb la situació de pandèmia que es viu en l’actualitat. La primera proposta presentada per l’equip de govern de GxF-PSOE, i que ha rebut el suport de tot el Ple ha estat relativa a la vacunació contra el virus de la covid-19.

La presidenta i consellera de Turisme, Alejandra Ferrer, ha defensat aquesta proposta amb la qual s’insta el Govern de l’Estat que continuï treballant, conjuntament amb la Unió Europea, per arribar als acords internacionals adients, amb l’objectiu d’agilitzar al màxim la producció i distribució de les vacunes contra la covid-19, per arribar a la immunitat suficient i per poder reactivar la nostra economia turística.

Amb aquesta proposta, també s’insta el Govern de l’Estat que continuï treballant, juntament amb el Govern balear, per aconseguir la immunitat suficient necessària a escala nacional, per tal de poder reobrir la mobilitat lliure i segura entre comunitats autònomes, i així poder iniciar al més aviat possible l’activitat turística en l’àmbit nacional. Per acabar, també s’insta el Govern de l’Estat i el Govern balear a continuar treballant en totes les mesures i protocols necessaris per aconseguir corredors segurs i fer de les nostres illes una destinació competitiva i possibilitar l’arribada de visitants de manera segura.

Dret civil pitiús
El Ple del Consell de Formentera també ha donat suport unànime a una proposta conjunta, de l’equip de govern de GxF-PSOE i de Sa Unió, per una fiscalitat justa dels pactes successoris del dret civil pitiús en seu d’IRPF. Segons ha explicat el conseller d’Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell, “aquest dret civil propi s’ha de respectar”.

Per defensar-lo, el Consell de Formentera insta que el Govern de l’Estat, a propòsit del Projecte de Llei de mesures per a prevenir i combatre el frau fiscal, actualment en tramitació en el Congrés, suprimeixi o retiri l’article que reforma la Llei 35/2006 de l’IRPF, tot això als efectes d’evitar la desnaturalització de la capacitat normativa en matèria civil i fiscal que la Constitució, l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i les lleis reconeixen al Govern de les Illes Balears i al Parlament de les Illes Balears, o de desincentivar que se n’emprin les institucions civils pròpies. Així mateix, el Consell Insular de Formentera insta a que el Govern de les Illes Balears i el Parlament de les Illes Balears defensin de manera efectiva la diversitat d’institucions pròpies recollides en la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears, i en concret els pactes enfront de la reforma fiscal que proposa el Govern de l’Estat, i la seva consegüent desnaturalització.

Fibra òptica
D’altra banda, també ha rebut el suport de l’equip de govern i de l’oposició, la proposta presentada al Ple per la dotació de fibra a tota l’illa de Formentera. La proposta ha estat defensada per la consellera de Noves Tecnologies, Vanessa Parellada, que ha destacat que amb la crisi de la covid “les noves tecnologies han adquirit un paper clau. Permeten el teletreball, afavorint la conciliació familiar, noves maneres de relacionar-nos, noves fórmules per a reunir-nos i per transmetre’ns la informació”. En aquest sentit ha assegurat que un dels mitjans que durant els darrers anys ha millorat significativament l’accés a Internet a la nostra illa ha estat la fibra òptica, però que encara hi ha zones a les quals no arriba. Per aconseguir que s’implementi a tot Formentera amb aquesta proposta s’insta a les administracions competents i a les companyies a dotar de fibra al 100% dels habitatges, comerços, bars i restaurants i altres establiments turístics i hotelers de l’illa.

Formentera, municipi residu zero
D’altra banda, el Ple ha aprovat per unanimitat l’adhesió de Formentera al ‘Programa de Certificació Municipi Residu Zero’. Tal com ha assenyalat el conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, “aquesta legislatura des del Consell s’han impulsat iniciatives per a la implantació de l’economia circular, com són el sistema de reutilització de palets, i el reaprofitament de bicicletes, tots dos a la deixalleria, però es tracta d’anar més enllà i aconseguir amb iniciatives com la de Municipi Residu Zero, i engegar un procés de reducció de residus i millora en l’eficiència en l’ús del recursos”.

Així mateix també ha obtingut el suport de tot el plenari, una proposició grup polític Sa Unió, modificada per l’equip de govern, relativa a la pròrroga de vigència per a 2021 de les inscripcions de les estades turístiques en habitatges, com ja es va fer per part del Consell amb les autoritzacions de l’any 2020 a causa de la situació excepcional que s’està vivint per la pandèmia.

Propostes de seguretat sanitària
Altra de les proposicions que han obtingut el suport de tot els grups ha estat la proposició de Sa Unió, modificada per l’equip de govern, per “reiterar al Govern de les Illes Balears a fer les gestions necessàries per poder realitzar, de manera urgent, un cribratge massiu voluntari amb test ràpids d’antigen per detectar la presència del virus de la covid-19 a l’illa de Formentera”.

Per unanimitat el Ple també ha aprovat instar el Govern a dotar Formentera de més recursos per als serveis de la covid-19, així com accelerar “el màxim possible” la dotació per a l’illa de la base del 061, i mentrestant es doti un recurs extraordinari per a emergències simultànies. La proposta, transaccionada per l’equip de govern amb l’oposició, ha estat defensada pel conseller de Benestar Social, Rafael Ramírez, que ha assenyalat que “la població de Formentera també es mereix tenir un servei digne com la resta de ciutadans de les Illes Balears”; a més ha recordat que en els pressupostos del 2021 de la CAIB hi ha una partida pressupostària per a la creació d’aquesta base del 061. El conseller Ramírez ha finalitzat recordant que “s’han de potenciar i no retallar els serveis públics, com l’educació i la sanitat perquè ens fan iguals”.

Finalment, també s’ha votat a favor de manera unànime una proposta presentada pels grups del Ple conjuntament per “demanar proves diagnòstiques negatives del virus de la covid-19 per viatjar entre illes”. Amb aquesta proposta es reitera al Govern de les Illes Balears la petició de que faci les gestions necessàries per establir aquestes mesures de control amb condicions anàlogues als viatgers que provenen de fora de la nostra comunitat per moure’s entre illes dins del nostre arxipèlag, una vegada acabi el tancament perimetral i mentre duri la situació de risc a qualsevol de les illes.

Declaració Institucional Dia Mundial Contra el Càncer
La sessió ordinària del ple de gener ha finalitzat amb una declaració institucional amb motiu del Dia Mundial Contra el Càncer, que es celebra el 4 de febrer. El conseller de Benestar Social, Rafael Ramírez, ha presentat aquesta declaració “en un any que la crisi provocada per la pandèmia no ha fet sinó agreujar la situació de fragilitat social i sanitària de les persones amb càncer i les seves famílies com a col·lectiu doblement vulnerable”. Amb aquesta declaració, el Consell “manifesta el seu suport a la recerca del càncer, com a instrument imprescindible en la lluita contra aquesta malaltia”. El conseller Ramírez ha assenyalat que la institució insular “trasllada el seu reconeixement a totes les associacions i entitats que estan acompanyant a les persones afectades pel càncer pel seu compromís i labor continuada”.

29 de gener de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1