• Català
  • Castellano
  • English
Tauler d'anuncis Convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 3 places vacants de la categoria de policia local, grup de classificació C1, del Consell Insular de Formentera

Convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 3 places vacants de la categoria de policia local, grup de classificació C1, del Consell Insular de Formentera

Convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 3 places vacants de la categoria de policia local, grup de classificació C1, del Consell Insular de Formentera (21/04/2021)

BOE (22/04/2021)

Annex IV

Temari Ordenances

Correcció d’errades a les bases de policia local (26/04/2021)

Correcció d'errades BOE (20/05/2021)

Decret Presidència llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu (09/06/2021)

Decret Presidència aprovació llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu (25/06/2021)

Acta 2/2021 proves físiques (Actualitzada 16/07/2021)

Acta 3/2021 segona i tercera prova (16/07/2021)

Acta 4/2021 quarta prova (16/07/2021)

Acta 5/2021 de correcció del primer i segon exercici de la segona prova (16/07/2021)

Acta 6/2021 de correcció de la tercera prova, resultats prova psicotècnica i convocatòria obertura de sobres (16/07/2021)

Acta 7/2021 d'obertura de sobres i publicació dels resultats provisionals (22/07/2021)

Convocatòria revisió de les proves (30/07/2021)

Acta 8/2021 de revisió d'exàmens i llista definitiva d'aspirants que han superat totes les proves eliminatòries, per ordre de puntuació obtinguda (16/08/2021)

Resolució llistat definitiu i sol. documentacio aspirants (01/09/2021)

 

Recursos Humans

Ens trobareu a:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87
rrhh@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1