• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Presidència Formentera bonifica les taxes d’ocupació de terrasses, comerços i mercats i s’adhereix al Pacte per al Clima i l’Energia

Formentera bonifica les taxes d’ocupació de terrasses, comerços i mercats i s’adhereix al Pacte per al Clima i l’Energia

foto 2021 ple abrilEl Consell de Formentera ha celebrat avui el ple ordinari del mes d’abril. Amb el suport de tots els grups polítics, el Ple del Consell ha aprovat la proposta de suspensió de l’exigència de pagament de la taxa d’ocupació de via pública, tant per als comerciants, com restauradors, mercats artesanals i mercat pagès, entre d’altres. Aquesta proposta ha set defensada pel conseller d’Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell. “Aquestes mesures han set prorrogades, ja que es va suspendre el cobrament d’aquesta recaptació amb l’inici de la crisi de la covid i cada sis mesos es tornen a prorrogar si la situació així ho requereix”, segons ha declarat el conseller que ha destacat que “l’objectiu final que es persegueix és que ningú quedi enrere i ajudar al màxim des del Consell les persones que més ho necessitin”.

A la sessió també s’ha aprovat amb el suport de l’equip de Govern de Gent per Formentera-PSOE i l’abstenció de Sa Unió, la proposta d’aprovació inicial de l’Expedient de Modificació Pressupostària. Segons ha explicat el conseller d’Economia i Hisenda s’ha fet una modificació pressupostària de 3.344.629 € per “poder adaptar-se a la situació actual”. Segons ha destacat Escandell, “la modificació pressupostària és necessària i es finança amb les reserves del Consell de Formentera, ara és el moment de dinamitzar l’economia, fer inversions i donar ajudes tant a les famílies més necessitades com a les empreses de l’illa”. Entre les despeses afegides al pressupost del 2021 destaquen partides destinades a ajudes a autònoms i empresaris, ajudes a famílies, diverses partides per dur endavant o finalitzar projectes d’obres, entre d’altres.

D’altra banda, el Ple també ha donat el vistiplau, amb els vots de l’equip de Govern GxF-PSOE i l’abstenció de l’oposició, a la proposta de Modificació del Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular per incloure una despesa de 18.000 € destinats a col·laborar amb la S.D. Formentera pel seu 50 aniversari. El conseller Bartomeu Escandell, que també ha defensat la proposta, ha recordat que “aquest club és el més antic de l’illa i que aquesta subvenció ajudarà a poder organitzar actes i realitzar feines per recordar la història i la memòria del club i per tant de part de l’illa”.

Adhesió al Pacte per al Clima i l’Energia
A la sessió s’ha aprovat per unanimitat, l’adhesió de Formentera al Pacte de Batles i Batlesses per al Clima i l’Energia. El conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, ha assenyalat que “el canvi climàtic ja és una realitat i és un dels majors reptes de la nostra era que requereix una acció i cooperació immediates entre les autoritats locals, regionals i nacionals de tot el món”. El conseller ha incidit que “cal treballar per continuar mitigant el canvi climàtic, però també adaptar-s’hi, i Formentera pot fer-ho adherint-se a aquest nou pacte, amb el compromís de reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle en un 40 % l’any 2030, a més d’aconseguir un estalvi d’energia del 27 % i fomentar l’ús d’energia renovable perquè aquesta suposi un 27 % del consum total”. El conseller ha finalitzat remarcant “el compromís del Consell perquè l’aposta per l’energia neta sigui un mandat d’aquest Consell”.

Altres proposicions
A la sessió s’ha aprovat designar com a dies festius locals a l’illa de Formentera per a l‘any 2022 el 25 de juliol, dia de Sant Jaume, i el 30 de maig, Sant Ferran. També s’ha donat el vistiplau a la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants a data 1 de gener de 2021, que ascendeix a un total de 13.465 persones. Aquesta dada es remet a l’Institut Nacional d’Estadística.

El Ple ha aprovat una proposta presentada pel grup de l’oposició i transaccionada per l’equip de Govern relativa a continuar treballant en la millora de les instal·lacions esportives de l’illa i a fer una valoració de les necessitats actuals i futures amb la participació de les esportistes, associacions, clubs i federacions esportives, i dels grups polítics. La vicepresidenta Ana Juan, que assumeix temporalment, les competències d’Esports, ha destacat “les millores i reformes“ de les instal·lacions que s’estan fent aquesta legislatura i hi ha subratllat que “és una feina que es fa escoltant les demandes dels diferents col·lectius i clubs d’esportistes”.

En darrer lloc, s’ha donat suport unànime a una proposició per instar al Consell de Formentera a, juntament amb el centre educatiu CEIP El Pilar, l’APIMA de la Mola, l’Associació de Veïns de la Mola, l’Associació de Majors i el veïnat del poble, buscar la solució més adient per satisfer les necessitats que no es trobin cobertes ara mateix pel parc existent en aquest nucli, segons ha explicat la consellera d’Educació, Susana Labrador. Aquesta proposició ha estat presentada per Sa Unió i transaccionada per l’equip de Govern de GxF-PSOE.

Compareixença
La sessió d’avui s’ha tancat amb la compareixença de la consellera de Patrimoni, Política Lingüística i Formació, Raquel Guash, que ha destacat, en primer lloc, “la feina, la dedicació i el compromís dels tècnics” de les àrees que gestiona. “Un dels objectius d’aquesta legislatura era aprofundir en la protecció i en la preservació dels nostres béns patrimonials i continuam per aquest camí”, ha assenyalat la consellera Raquel Guasch. Així, per exemple, entre altres iniciatives, s’ha finalitzat el procediment per declarar BIC el molí Vell de la Mola i s’ha encomanat la redacció del Pla especial de protecció del BIC de ses Salines. També es va treure a concurs l’elaboració del primer Catàleg de camins de Formentera i es va constituir la Comissió Assessora de Patrimoni Immaterial. Respecte a la investigació, entre altres qüestions, es va convocar la Beca d’Investigació del Consell del 2020, amb un increment pressupostari de 2.500 euros; s’ha finalitzat la intervenció arqueològica programada a la necròpolis bizantina de sa Tanca Vella; també es va fer a la tardor una tasca d’investigació arqueològica a la Cova 127 a la Mola.

Guasch ha destacat que des d’agost fins al dia d’avui, el departament també ha comportat l’emissió de 39 informes tècnics i s’han tramitat 18 expedients d’autorització d’intervencions arqueològiques. Respecte als arxius, la consellera ha assenyalat que “en aquest aparat podem dir que hem progressat al 100 %” amb més reforç de personal. A més, a l’Arxiu Municipal, s’han dut a terme tasques de millora per crear un espai independent i millor condicionat.

De l’àrea de Política Lingüística, la consellera ha assegurat que “els cursos de català per a persones adultes segueixen sent la pedra angular de l’àrea”. “Tot i les restriccions per la covid-19, hem organitzat cursos durant la tardor i hivern i han tengut molta acceptació. Hem hagut de buscar espais més adequats per fer les sessions lectives. Cal destacar que s’han inscrit 225, en el període d’octubre a febrer; i hem ofertat 11 cursos”. “D’aquesta àrea destacarem tota la feina diària d’assessorament lingüístic intern a totes les àrees que conformen el Consell de Formentera”, ha dit.

“Compromís, feina, dedicació i esforç han de ser les paraules que es segueixin guiant dia a dia en la gestió que ens va encomanar la ciutadania a les urnes l’any 2019”, ha finalitzat la consellera Raquel Guasch.

30 d’abril de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1