• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Presidència Formentera demana que es garanteixi la sostenibilitat i seguretat marítima a la línia marítima entre Formentera i Eivissa

Formentera demana que es garanteixi la sostenibilitat i seguretat marítima a la línia marítima entre Formentera i Eivissa

foto 2021 ple maigAvui s’ha celebrat el ple ordinari de maig del Consell de Formentera, en què s’ha aprovat per unanimitat la proposta defensada pel conseller de Mobilitat, Rafael González, que demana “garantir la sostenibilitat i la seguretat marítima a la línia regular Formentera-Eivissa”. El conseller ha explicat que aquest tema i aquesta proposta són de cabdal importància i que té objectius a curt i mitjan termini. Així, a la Proposta d’acord hi ha tres punts en què es demana:

1.“Instar l’Autoritat Portuària de Balears que garanteixi la seguretat marítima al port de la Savina, vetlli perquè en aquesta infraestructura portuària no es realitzin més de dos maniobres simultànies i doni compliment a l’acord de juny de 2020 de disminució de freqüències marítimes en la línia regular Formentera-Eivissa”. Amb aquesta demanda, es pretén que, tal com ja va fer el 2020, amb aquest acord es torni a evitar la situació de 2019, quan es va arribar a les 194 connexions diàries entre les Pitiüses, amb sortides de fins a quatre embarcacions a la vegada. Segons ha remarcat el conseller, aquesta situació repercuteix al medi ambient de la zona que “és el Parc Natural de ses Salines”, a banda dels problemes de “malbaratament de recursos i de seguretat” que suposa.

2. En segon lloc, “s’insta la Dirección General de la Marina Mercante depenent del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana perquè revoqui i deixi sense efecte qualsevol exempció de caràcter tècnic atorgada que actualment eximeixi del compliment de preceptes normatius en matèria de qualitat i seguretat en la navegació en la línia regular Formentera-Eivissa”.

3. En tercer lloc, s’insta el Govern de les Illes Balears que, en compliment de la Llei 11/2010, de 2 de novembre, d’ordenació del transport marítim de les Illes Balears, garanteixi que totes les navilieres que prestin servei en la línia regular Formentera-Eivissa ho facin de forma diària durant tot l’any, i aprovi de forma urgent el decret que desenvolupi la mencionada Llei, i incorpori els punts recollits en l’acord de juny de 2020 de disminució de freqüències marítimes en la línia regular Formentera-Eivissa i en consens amb el Consell Insular de Formentera i els sectors socials i econòmics de l’illa”. “Fa onze anys que el Govern hauria d’haver aprovat aquest decret per posar ordre al nostre port”, segons paraules del conseller que ha tornat a fer aquesta reclamació “amb què el poble de Formentera podria decidir com es regulen les freqüències i quin és el futur que vol per l’única porta d’entrada i sortida de l’illa”.

Illa més segura
D’altra banda, la presidenta i consellera de Turisme, Alejandra Ferrer, ha defensat una proposta per fer “una illa més segura per a visitants i residents, tenint en compte que si bé s’ha avançat en el procés de vacunació en els àmbits locals i internacionals, encara no és suficient per poder prescindir d’altres controls de proves diagnòstiques”. Per això, el Ple ha aprovat amb el suport de tots els grups polítics una proposició en relació al «Paquet de turisme segur» promogut pel Govern balear. La proposta del «Paquet de turisme segur» que ha posat en marxa el Govern coincideix amb la del Consell de Formentera inclosa dins el Pla de Reactivació Turística i tracta d’aconseguir un entorn de treball segur incentivant que l’empresariat realitzi proves PCR o d’antígens al seu personal de manera periòdica.

En aquest sentit, el Ple ha acordat de manera unànime sol·licitar al Govern de les Illes Balears que estudiï l’aprovació d’ajuts conjunts amb els Consells per garantir i incentivar que totes les empreses puguin adherir-se al Pla esmentat i realitzar les proves al seu personal de manera periòdica en el marc del «Paquet de turisme segur» que s’està preparant, i sol·licitar al mateix temps que aquest tengui en compte les característiques específiques de cada illa per garantir la viabilitat del pla.

Bonificacions covid-19
D’altra banda, el Ple ha aprovat per unanimitat les bonificacions fiscals de diferents taxes per fer front a l’impacte econòmic i social de la covid-19 des de l’1 juliol al 31 de desembre de 2021. Així, s’estableixin bonificacions del 50 % per a la utilització de les instal·lacions i serveis de les Escoles d’Estiu, de les Escoletes, de l’Escola de Música i de les instal·lacions esportives municipals i realització d’activitats esportives. Així mateix, es suspèn la taxa per la prestació de serveis a l’Escorxador al mateix període.

Els col·lectius que poden optar a aquestes bonificacions seran els autònoms afectats en la seva activitat per la covid-19, les persones en situació d’atur o que es trobin dins expedients de regulació temporal d’ocupació i les persones amb dret reconegut a percebre les prestacions assistencials. El conseller d’Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell, ha assegurat que aquesta nova ampliació de sis mesos de la bonificació “encara és necessària per ajudar la ciutadania que està patint les conseqüències de la pandèmia, i que realment ho necessita, a la qual el Consell té clar que és a la que més suport ha de donar”.

Cooperativa del Camp i pesca
A la sessió s’ha aprovat de manera unànime la proposta d’aprovació de les bases reguladores de l’acció concertada, amb la Cooperativa del Camp de Formentera. Amb aquest acord, es dona el vistiplau a les bases de l’acció concertada que suposen fins a 130.000€, segons ha explicat el conseller de Sector Primari, Josep Marí. “La Cooperativa del Camp farà servir aquesta subvenció, que es renova anualment, per donar continuïtat a les actuacions del programa públic de recuperació del sector agrícola i millora de l’entorn rural i del paisatge de Formentera”, ha declarat.

Així mateix Josep Marí també ha explicat una proposta, presentada de manera conjunta per tots els grups i ha aprovada per unanimitat per “sol·licitar la revisió de les restriccions a la pesca d’arrossegament derivades del Reglament 2021/19 del Consell de la Unió Europea”. Amb aquest acord s’insta el Govern d’Espanya que, es revisin els compromisos adquirits amb la Unió Europea i s’estableixin mesures d’esforç pesquer específics segons els informes científics de cada territori, tenint en compte la realitat del sector a les Illes Balears i, en particular, a l’illa de Formentera. D’altra banda, el Ple insta el Govern de les Illes Balears a seguir fent feina en la revisió dels compromisos adquirits amb la unió Europea i a traslladar-la al Govern d’Espanya des de la Conselleria d’Agricultura i Pesca.

Regulació as Cap
El Ple també ha aprovat amb el suport de l’equip de Govern de GXF-PSOE, i l’abstenció de Sa Unió, la proposta de regulació de l’accés de vehicles a la finca de sa Tanca d’Allà Dins que estarà vigent entre l’1 de juny al 15 d’octubre de 2021. A partir del pròxim dimarts s’inicia la regulació de l’accés de vehicles de motor, cotxes i motocicletes, al far des Cap de Barbaria d’aquest 2021 amb la implantació d’una barrera situada en el km 6,5 de la carretera des Cap de Barbaria. L’accés de vehicles de mobilitat reduïda sí que està permès, segons ha explicat el conseller de Mobilitat, Rafael González, que ha destacat que “aquesta regulació es va iniciar l’any 2017 per evitar els problemes de saturació que hi havia a aquest paratge natural en temporada alta”. El conseller ha assegurat que “es continua amb la iniciativa, ja que va tenir bona acollida per part de visitants i residents i va donar solució als problemes que existien”. Recordam que abans de la tanca hi ha habilitat un aparcament amb capacitat per a seixanta cotxes i cent motocicletes perquè els visitants puguin deixar-hi els vehicles, i des d’allà anar caminant o amb bicicleta fins al far a mode d’excursió.

Altres propostes
D’altra banda, el Ple ha aprovat amb els vots de l’equip de Govern de GxF-PSOE i l’abstenció de l’oposició la proposta d’incoació de la revisió d’ofici a partir de les sentències recaigudes al PO 87/2014, promogut per l’entitat SUNWAY SL, sobre la llicència urbanística de l’expedient 94/2007, que va ser atorgada a l’entitat MORSANIX SL.

En darrer lloc, a la sessió també s’ha aprovat per unanimitat dues propostes presentades pel grup Sa Unió. La primera de les propostes, relativa a portar a terme tots aquells projectes aprovats en els pressupostos participatius dels anys 2017 i 2018 que encara no s’han executat. A més, s’ha aprovat que a partir de 2022 s’elimini el tràmit de registre per circular a l’illa dels vehicles d’ús particular dels residents de Formentera que paguen l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.

Compareixença
El conseller d’Economia, Hisenda i Serveis Generals, Bartomeu Escandell, ha explicat la feina feta en les seves àrees, que representen part de la columna vertebral de l’activitat pròpia de l’administració. Tot en un any complicat en què s’han hagut d’adaptar els pressupostos a la situació, creant bonificacions i ajudes per a la població i les empreses. “La solvència econòmica i financera del Consell ha de servir per a poder fer front als efectes de la pandèmia i ajudar a la nostra gent en moments tan delicats, sense oblidar el normal funcionament de la institució i la continua prestació de serveis a la ciutadania”, segons ha declarat. D’altra banda, el conseller també ha agraït als treballadors la seva adaptació al teletreball i a la situació actual perquè el dia a dia de la institució no s’hagi aturat en cap moment en aquesta situació de pandèmia. Per últim, Bartomeu Escandell ha recordat que “des de les meves àrees sempre fem feina per aconseguir un turisme de qualitat i respectuós amb la nostra illa que ens asseguri la supervivència com a destinació turística de referència al nostre entorn i reforci la qualitat de vida dels que aquí vivim”.

Declaració institucional contra la LGTBIfòbia
Finalment, el Ple ha aprovat per unanimitat una declaració institucional presentada per la consellera d’Igualtat i LGTBIQ+, Vanessa Parellada, amb motiu del Dia Mundial contra la LGTBIfòbia, que ha assenyalat que amb la declaració institucional el que es pretén també és denunciar la discriminació de la qual són objecte totes les persones amb orientacions sexuals i expressions i identitats de gènere diferents de les establertes com a normatives”.

Vanessa Parellada ha explicat les accions de sensibilització i formació que s’estan portant a terme des del Consell, així com la posada en marxa del Servei d’Atenció Integral. Cal destacar que a la proposta s’insta al Consell a continuar amb aquestes campanyes i accions; al Govern balear, a impulsar i coordinar les polítiques públiques LGTBI i a fer efectives les seves competències; i a l’Estat, a seguir treballant per l’aprovació d’una llei per la igualtat de tracte i del col·lectiu LGTBIQ+ i d’una llei per la igualtat real i efectiva de les persones trans.

28 de maig de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1