• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Presidència La protecció del territori, l’habitatge i el foment d’energies fotovoltaiques, entre les principals propostes aprovades al debat de l’estat de Formentera

La protecció del territori, l’habitatge i el foment d’energies fotovoltaiques, entre les principals propostes aprovades al debat de l’estat de Formentera

foto 2021 debat estat 2El Consell de Formentera ha celebrat avui la segona sessió del debat d’estat de Formentera. A la sessió s’han aprovat per unanimitat les dotze propostes presentades per l’equip de Govern. Pel que fa a les propostes presentades pel grup de l’oposició, nou han rebut el suport de tota la cambra, dos han estat rebutjades i una ha set retirada. Cal destacar que 21 propostes de les 23 presentades han set aprovades per unanimitat.

Propostes de l’equip de Govern: grup Gent x Formentera i grup PSIB-PSOE

Protecció de Formentera
La primera proposta ha estat relativa a crear nous projectes i nous models de protecció per l’illa de Formentera i ha estat aprovada per unanimitat de tots els grups del Ple. La proposta, segons ha explicat la presidenta i consellera de Turisme, Alejandra Ferrer, diu així: “Instar el Consell de Formentera a treballar conjuntament amb la ciutadania de Formentera, a través del Consell d’Entitats, per encetar un debat sobre les noves amenaces per la protecció de Formentera, tant en l’àmbit terrestre com marítim, que ens permeti plantejar nous projectes i nous models de protecció”. “Amb aquesta iniciativa volem obrir un debat amb tota la ciutadania de Formentera per fer front a les noves amenaces a les que ens enfrontam, i consensuar les passes a seguir per protegir la nostra illa”, ha concretat la presidenta.

Habitatge
En matèria d’habitatge el Ple ha aprovat per unanimitat instar el Govern balear a adequar les mesures d’accés a l’habitatge adoptades a altres illes a les necessitats de la població de l’illa i a treballar conjuntament amb el Consell per signar els convenis necessaris per a implementar la cartera de serveis per desplegar a Formentera el servei d’acompanyament a l’habitatge. La vicepresidenta i consellera de l’àrea, Ana Juan, ha recordat que “la llei balear recull aquest servei que ha de oferir suport jurídic i administratiu, entre d’altres serveis, a les persones i ha demanat que es pugui implementar a Formentera de manera específica”.

Energies fotovoltaiques
En relació al foment de les energies fotovoltaiques s’han aprovat tres propostes que han obtingut el suport unànime de tots els grups plenaris.

La primera ha estat relativa a bonificar l’IBI als edificis i llars que instal·lin energies fotovoltaiques. En aquest sentit, segons ha explicat el conseller d’Economia i Hisenda, s’insta el Consell de Formentera a bonificar l’IBI als edificis i cases que instal·lin energies fotovoltaiques per incentivar les instal·lacions d’autoconsum i augmentar la producció d’energies renovables a Formentera. “Així fomentarem la seva instal·lació i farem de Formentera una illa més sostenible”, ha matisat Bartomeu Escandell.

En segon lloc, s’ha aprovat una proposta relativa a la modificació del planejament territorial per a fer obligatòria la instal·lació de sistemes de producció d’energia fotovoltaica a les edificacions de nova construcció i així “fer de Formentera una illa més sostenible pel que fa a l’autoconsum energètic”, segons ha explicat el conseller de Territori, Rafael González. Amb la proposta s’insta el Consell de Formentera a modificar el planejament territorial per a fer obligatòria la instal·lació de sistemes de producció d’energia fotovoltaica a les edificacions de nova construcció i a les edificacions a les quals es realitzin obres de reforma integral o d’ampliació, amb la finalitat d’incrementar la producció d’energies renovables a Formentera.

I en la tercera proposta d’aquesta matèria, s’insta el Govern de l’Estat, el Govern balear i el Consell a avançar en la transició energètica, impulsant i executant la instal·lació de panells fotovoltaics a tots els edificis de la seva competència, “per tal de reduir la petjada de carboni, fer possible l’aturada del canvi climàtic i aconseguir una illa amb autosuficiència energètica”, tal com ha assenyalat el conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz. El conseller ha destacat que “la transició ecològica és necessària i imprescindible perquè Formentera continuï sent Formentera. El canvi climàtic està aquí, però estam a temps d’aturar-lo amb iniciatives com les aprovades avui”.

Emprenedoria
Relativa a l’emprenedoria, el Ple ha aprovat per unanimitat instar el Consell que creï el centre d’emprenedoria, coneixement, formació i empresa amb l’objectiu d’impulsar el creixement socioeconòmic, generar ocupació i ajudar els i les emprenedores. La consellera d’Emprenedoria, Ana Juan, ha avançat que “aquest centre pot oferir un espai d’acompanyament i orientació als i les emprenedores en tot el procés de creació d’una empresa, així com un viver d’empreses i un espai de coworking i impulsar altres tipus de negocis; també pot ser un reclam turístic, per a turistes que arribin a Formentera i que puguin desenvolupar la seva feina”.

Educació
Pel que fa a educació, s’ha presentat una proposta relativa al sistema de beques i les seves quanties per compensar la triple insularitat de Formentera que també ha rebut el suport de tots els grups polítics. La consellera d’Educació i Cultura, Susana Labrador, ha assenyalat que amb aquesta proposta “instam el Govern estatal i autonòmic que tenguin en compte al sistema de beques i les seves quanties la triple insularitat de Formentera i la necessitat dels i de les nostres joves de sortir a estudiar fora per tenir accés a una major oferta formativa i als estudis superiors per tal de garantir la igualtat d’oportunitats i compensar el sobrecost que suposa”. La consellera ha recordat que el Consell de Formentera dona subvencions als estudiants, i que aquestes han estat reforçades per tema covid, però ha assenyalat que les famílies necessiten més suport de les administracions competents perquè “la igualtat d’oportunitats sigui real i el sobrecost no recaigui en les famílies”.

Serveis socials
En matèria de serveis socials, el Ple ha aprovat per unanimitat instar el Consell de Formentera a elaborar una guia de prestacions i serveis per a famílies de l’illa que doni una visió general de tots els recursos, els ajuts i les prestacions que hi ha per a les famílies a l’illa. “L’objectiu és que tots els serveis es recullin en aquesta guia perquè arribi tota la informació de servei públic a les famílies d’una manera clara i explícita”, ha destacat el conseller de Benestar Social, Rafael Ramírez.

Normalització lingüística
Relativa a la normalització lingüística, el Ple ha aprovat per unanimitat instar el Consell de Formentera a revisar, modificar i actualitzar el reglament d’usos lingüístics del Consell. Segon ha assegurat la consellera de Política Lingüística, Raquel Guasch, “des de l’any 2001, que data el reglament, la població, l’illa i l’administració han canviat, així que trobam necessari aquesta revisió per adequar el reglament a la realitat i fer-la com més aviat millor”.

Mollet des Caló
D’altra banda, s’ha aprovat amb el suport de tots els grups una proposta per “instar a la Demarcació de Costes de les Illes Balears a rehabilitar de manera urgent el Mollet des Caló preservant la seva estructura i usos per garantir la seguretat del moll i la identitat del nucli des Caló”. El conseller d’Infraestructures i Medi Rural, Josep Marí, ha destacat que “aquesta és una demanda que des de fa temps fan els veïns des Caló, des del Consell ja en vàrem fer un avantprojecte de rehabilitació l’any 2017, però mai s’ha dut endavant, per això exigim a Costes que d’una vegada per totes faci aquesta rehabilitació tan necessària”.

Protecció del Parc Natural
El Ple també ha aprovat de manera unànime instar el Govern de l’Estat a reforçar els cossos i forces de seguretat, i al Govern balear a reforçar els mitjans personals de protecció del Parc Natural, segons les necessitats de la nostra illa, tant a la part marítima com terrestre per tal de garantir la correcta conservació del medi natural que ens envolta, així com evitar i sancionar les activitats no permeses als indrets amb alt grau de protecció al nostre territori. Després de destacar la feina desenvolupada pels cossos i forces de seguretat, el conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, ha recordat que “hi ha moltes ocasions que no s’arriba a controlar tots els espais protegits i que l’objectiu final és protegir el nostre medi ambient i la nostra illa”.

Ajudes al sector primari
La darrera proposta de l’equip de Govern de GxF-PSOE ha estat relativa a ampliar els ajuts als professionals del sector primari i també ha estat aprovada per unanimitat, en la mateixa “s’insta al Consell de Formentera a ampliar els ajuts als professionals del sector primari per diversificar l’economia i incentivar el producte local de qualitat de la nostra illa”. El conseller de Medi Rural, Josep Marí, ha explicat que “volem crear noves línies d’ajudes per augmentar el suport que donem al sector primari. La recuperació del camp és visible gràcies a la feina de la Cooperativa del Camp de Formentera que s’ha convertit en eix dinamitzador del sector primari i ha fomentat que noves persones es dediquin a aquest sector. Volem seguir amb l’impuls i per fer-lo anem a estudiar quines són les línies d’ajudes per fomentar usos de material biodegradable, ajudar a la conservació d’espècies tradicionals i del paisatge agrari, entre d’altres”.

Grup Sa Unió de Formentera PP-Compromís
Respecte a les 12 propostes presentades per l’oposició, una ha estat retirada, dues rebutjades i aquestes s’han aprovat per unanimitat:

- Instar el Govern del Consell de Formentera a abordar al més aviat possible la segona fase de la millora de la carretera des Cap.
- Instar el Govern del Consell de Formentera a redactar i licitar el projecte de les obres per a la millora de la carretera de Cala Saona.
- Instar totes les Institucions implicades en el fenomen de la immigració, Unió Europea, Govern d’Espanya, Govern balear, Consell Insular de Formentera, a implementar actuacions de col·laboració adequades en el seu àmbit competencial que donin respostes urgents, eficaces i permanents al repte migratori actual. Aquesta proposta ha estat transaccionada per l’equip de Govern.
- Instar el Consell de Formentera a seguir impulsant el sector primari a finalitzar i implantar un projecte que aglutinarà tot el producte local de la nostra illa donant-li valor i normativitzant els seus processos. Aquesta proposta ha estat transaccionada per l’equip de Govern i Sa Unió.
- Instar el Govern de les Illes Balears a aprovar de forma urgent una revisió a la baixa dels preus de compra d’aigua segons els acords aprovats pel Ple del Consell de Formentera.
- Instar al Consell de Formentera que acabi la Relació de Llocs de Treball (RLT) del Consell i que posi en marxa la carrera professional que es va aprovar al ple del Consell en 2019 i, actualment, amb partida econòmica dins els pressupostos de 2021.
- Instar el Consell Insular de Formentera a realitzar els tràmits de consulta pública en relació al reglament que permetrà la regulació de s’Estany des Peix, garantint la participació d’usuaris per una banda i la resta d’associacions a través del Consell d’Entitats. Aquesta proposta ha estat transaccionada per l’equip de Govern.
- Instar el Govern del Consell de Formentera a treure de forma urgent la licitació de la contrata de transport públic de Formentera.
- Instar el Consell Insular de Formentera a adjudicar la contracta de residus, dins del terminis establerts, al més aviat possible.

16 de juny de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1