• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Presidència Consell i Govern impulsen un servei d’acompanyament en matèria d’habitatge a Formentera

Consell i Govern impulsen un servei d’acompanyament en matèria d’habitatge a Formentera

foto 2022 mobilitat habitatgeLa presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, i el conseller de Mobilitat i Habitatge i president de l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI), Josep Marí Ribas, han signat avui un acord de col·laboració que garanteix en l’àmbit territorial de Formentera la prestació del servei d’acompanyament a la ciutadania en matèria d’habitatge. A l’acte també han assistit el conseller d'Habitatge de Formentera, Rafael Ramírez, i la directora gerent de l’IBAVI, Cristina Ballester.

La presidenta ha destacat que per a Formentera aquest servei "és una passa important en l'ajuda per a les persones de l'illa que necessiten assessorament, tant social com tècnic i jurídic". Juan ha recordat que "s'han d'impulsar polítiques públiques com la Llei d'habitatge i iniciatives com aquesta que hem signat avui per tractar d'oferir solucions a les persones que necessiten un habitatge a Formentera".

D’altra banda, el conseller Marí ha assenyalat que es segueix desenvolupant la Llei de l’habitatge de les Illes Balears, "per acostar la ciutadania un servei gratuït que ha de donar suport a les persones que necessiten assessorament i atenció en matèria d’accés a l’habitatge i defensa d’aquest. I ho feim gràcies a la col·laboració entre institucions per facilitar als ciutadans de Formentera un tractament personalitzat i eficient i així puguin exercir el seu dret a l’habitatge amb totes les garanties".

El servei d’acompanyament ha de proporcionar acompanyament social i, si escau, acompanyament jurídic i tècnic especialitzat i personalitzat amb relació a:

-Les situacions de pèrdua o dificultat en el pagament de les obligacions econòmiques vinculades a l’habitatge habitual: sobreendeutament, reestructuració del deute hipotecari, impagament o endarreriment en el pagament de les quotes hipotecàries o les rendes del lloguer, i dació en pagament de l’habitatge habitual
-Les obligacions precontractuals i les possibles clàusules abusives en el finançament, l’arrendament o la compravenda d’habitatges, amb trasllat posterior de les incidències detectades a l’Administració competent en matèria de consum
-El lloguer o la compra d’un habitatge
-La informació sobre les ajudes existents en matèria d’habitatge
-L’acompanyament, l’assessorament i la gestió relativa a la garantia del manteniment dels subministraments bàsics
-El finançament relacionat amb l’habitatge

L’acord té una durada de quatre anys, amb la possibilitat de prorrogar-se en vèncer de forma tàcita per anualitats fins a un màxim de quatre anys més.

El servei d’acompanyament s’ha de posar en funcionament en un termini màxim de sis mesos, a partir de la signatura de l’acord de col·laboració.


21 de febrer de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1