• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Urbanisme, Turisme i Activitats econòmiques Mobilitat Formentera arriba al sostre de vehicles durant vuit dies d'agost i baixa el trànsit un 8,5 % respecte al màxim històric de 2017

Formentera arriba al sostre de vehicles durant vuit dies d'agost i baixa el trànsit un 8,5 % respecte al màxim històric de 2017

foto 2022ix final for ecoEl Consell de Formentera, a través de l'àrea de Mobilitat, informa que ahir va finalitzar la regulació de formentera.eco. Recordam que entre el 15 de juny i el 15 de setembre tots els vehicles de motor que han circulat per Formentera havien de tenir en vigor l'autorització en la circulació.

El conseller de Mobilitat, Rafael González ha explicat que aquest quart any d'aplicació s'ha arribat al sostre de vehicles de visitants durant vuit dies d'agost (6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 i 14). Durant aquestes jornades s'han rebutjat 955 peticions de mitjana diària. Cal destacar que l'any 2020 es va arribar al sostre de vehicles durant quatre dies, i el 2021, cinc dies.

Baixada del transit
D'altra banda, tenint en compte la campanya de comptatge feta a la xarxa viària en els dies de màxima afluència de vehicles a l'illa, entre el 5 i el 14 d'agost, el trànsit ha disminuït un 8,5 % si el comparam amb el comptatge que es va fer el 2017, on se situa el màxim històric. Aquesta campanya també es va fer els anys 2019 i 2021, i si la comparam amb les xifres recaptades, enguany el transit ha baixat un 2,5 %, respecte als dos anys.

Com a exemple, el trànsit en la zona de més pressió de la xarxa viària de Formentera, la carretera de Sant Francesc a Sant Ferran, ha tengut la següent evolució: durant els deu dies de màxima afluència d'agost es varen comptabilitzar 21.328 vehicles de mitjana diària l'any 2017, 20.436 l'any 2019, 20.372 l'any 2021 i 19.617 l'any 2022. Això suposa una baixada del 8 % si comparam les dades del 2022 amb les del 2017, i de devers el 4 % si les comparam amb les del 2019 i 2021.

A falta d'una anàlisi més exhaustiva, Rafael González, ha declarat que “els resultats d'enguany demostren la necessitat i l'efectivitat de la regulació: la necessitat perquè ha evitat l'inici d'activitat o l'increment de la flota de sis empreses de lloguer i ha evitat l'entrada de 955 vehicles de mitjana diària durant deu dies d'agost, i l'efectivitat per la considerable baixada de trànsit que s'ha produït”. El conseller ha afegit que, de fet, “la sensació és que enguany la circulació ha set més fluida i amb menys saturació a les carreteres, que juntament amb l'impuls dels modes de transport més sostenibles és un dels objectius principals de formentera.eco”.

Recordam que l'any que ve es tornarà a baixar un 4 % més el sostre de vehicles, amb la qual cosa en quatre anys s'haurà abaixat un 16 % respecte al sostre establert al 2019. Aquesta baixada del 16 % és la que va acordar el Consell d'Entitats l'any 2020 com a objectiu de legislatura. A final de temporada es tornarà a convocar el Consell d'Entitats per analitzar totes les dades de manera detallada i preparar la regulació del 2023.

16 de setembre de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Ens trobareu a:
c. d'Eivissa cant. Arx. Lluis Salvador
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 10 63
mobilitat@conselldeformentera.cat

Ministerio de Fomento

Tràmits de Marítim del Govern Balear

Federació Balear de Motonàutica