• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Urbanisme, Turisme i Activitats econòmiques Promoció, Ordenació turística i Activitats econòmiques Més punts de distribució de butà i propà a l'illa

Més punts de distribució de butà i propà a l'illa

foto 2022xi buta la molaEl Consell de Formentera, a través de la Conselleria de Comerç, informa que l'empresa distribuïdora de butà i propà a l'illa, Repsol, ha incrementat els punts de distribució a l'illa i avui en dia té quatre punts de venda a l'hivern i cinc a l'estiu, en comptes de l'únic punt de distribució que hi havia aquest estiu. Així mateix, des de l'empresa s'ha informat que les peticions de repartiment domiciliari s'han informatitzat per millorar l'eficiència del servei, tal com s'havia demanat des del Ple del Consell de Formentera.

La presidenta, Ana Juan, ha mantingut diverses reunions amb l'empresa distribuïdora i havia demanat a les direccions generals de Consum i Indústria del Govern balear que posassin en marxa les accions necessàries per solucionar les deficiències detectades, i ha destacat que "l'increment dels punts de venda i la informatització del repartiment ha de suposar una millora en el servei que reben els vesins de Formentera".

Els punts de venda són Comestibles Verdera (ctra. de Porto-salè s/n), Supermercat Avenida (el Pilar de la Mola), Comestibles Sa Fadico (antic Comestibles Tur, ctra. La Mola km 6,4) i Set Energía (agència distribuïdora butà de Repsol, ctra. des Ca Marí s/n) i Supermercat Es Caló (només a l'estiu). El telèfon per a les comandes és 900 321 900.

Revisions obligatòries
Des del Consell, a més, es recorda a la ciutadania la necessitat de fer revisions periòdiques de les instal·lacions de gas envasat. Aquesta inspecció és obligatòria i s'ha de fer cada cinc anys a través de les empreses instal·ladores habilitades que els usuaris escullin. També es recorda que no cal acceptar revisions de gas que no hagin set sol·licitades, per evitar accions fraudulentes.


17 de novembre de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Fires i Mercats d'Artesania

Reb Bio. Turisme Ornitològic

Passió per Formentera

Web oficial de Turisme (www.formentera.es)