• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública relativa a Normativa Urbanística i d'Ordenació Territorial en vigor i en tramitació
Filtra per títol  
1 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. llicències obres 2021/4
2 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2019/93
3 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/508
4 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2019/153
5 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/125
6 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2019/152
7 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2019/144
8 Publicació Acord de la C.G. en data 6 de maig de 2022 d’Aprovació Inicial d’estudi de detall al Carrer de Joan Castelló i Guasch núm. 34-40 de Sant Ferran, per reordenar volumètricament la parcel·la amb ref. cad. núm. 6054401CC6855N0001MF, TM Formentera.
9 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. 2022/2000 de declaració d’interès general
10 Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera d’Aprovació Inicial d’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària per desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-06, emplaçada al nucli des Pujols, TM Formentera

Pàgina 1 de 17

Inici
Anterior
1

Urbanisme i Ordenació del Territori

Ens trobareu a:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1