• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública relativa a Normativa Urbanística i d'Ordenació Territorial en vigor i en tramitació
Filtra per títol  
141 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/403
142 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/402
143 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració D'interès General 2016/02
144 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/48
145 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/249
146 Execució de la sentència núm. 57/2014, dictada al procediment ordinari núm. 794/2010 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears relativa a l'aprovació de les Normes Subsidiàries
147 Publicació de l’acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de data 27 de maig de 2016, d'aprovació definitiva del projecte d’urbanització de la unitat d’actuació anomenada UA POL 03
148 Publicació d’Acord del Ple en sessió celebrada l’1 d’abril de 2016 d’aprovació inicial d’Estudi de Detall, situat a l’Av. Mediterrània núm. 53, La Savina TM Formentera
149 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/486
150 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/485

Pàgina 15 de 20

15

Urbanisme i Ordenació del Territori

Ens trobareu a:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

boto INSTAGRAM

boto YOUTUBE