• Català
  • Castellano
  • English
Public information related to Development Regulations and Land-use Policies under review
Title Filter  
1 Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera en sessió de data 16 de juliol de 2021 d’Aprovació Inicial d’estudi de detall per reordenació volumètrica de les parcel·les 8, 11 i 12 de la zona industrial de Sant Francesc, TM Formentera
2 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2018/448 (Exp. electrònic 2018-11096)
3 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2018/434 (Exp. electrònic 20118-10850)
4 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2019/82
5 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2019/31 (Exp. electrònic 2019/609)
6 Publicació d'acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió ordinària celebrada el 28 de maig de 2021 d'aprovació definitiva de l'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària per tal de desenvolupar la unitat d’actuació UA SFR 04
7 Expedient d’obres a sòl rústic núm.llicències obres 2018/303
8 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2018/301 (Exp. electrònic núm. 2018/7876)
9 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2018/292 (exp. electrònic núm. 2018/7400)
10 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2018/264 (exp. electrònic núm. 2018/6195)

Page 1 of 14

Start
Prev
1

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1