• Català
  • Castellano
  • English
Public information related to Development Regulations and Land-use Policies under review
Title Filter  
1 Informació pública d'expedient d’obres a sòl rústic núm. 2023/7351 (declaració d’interès general per electrificació)
2 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/189 (Exp. electrònic 2019/6063)
3 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2020/58
4 Aprovació definitiva del projecte d’urbanització del viari inclòs a les unitats d'actuació emplaçades al nucli urbà des Pujols, anomenades EPJ-12, EPJ-13 I EPJ-14, i la zona verda EL-P inclosa a UA EPJ-13, nucli des Pujols, TM Formentera
5 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2020/127
6 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/396
7 Acords adoptats pel Ple del CIF d’incoació d’expedient de conveni urbanístic de cessió anticipada de terrenys destinats a sistemes generals – vials, amb propietaris afectats per les obres d’execució d’urbanització i adequació de vials, UA SRQ-01
8 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2020/81
9 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2020/133
10 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general Exp general núm. 2022/9647

Page 1 of 21

Start
Prev
1

Urbanism and Territory planning

Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

horaris_eng_baix_1

boto YOUTUBE