• Català
  • Castellano
  • English
Tauler d'anuncis
Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 Informació pública del Pla especial del port de la Savina, TM Formentera. 715
2 Decret de Caducitat de l’expedient d’activitats 62/2009 1414
3 Decret d’Arxiu i Caducitat de l’expedient d’activitats 47/2009 1351
4 Resolució de presidència d’arxiu de l’expedient d’activitats 45/2010 1563
5 Resolució de presidència d’arxiu de l’expedient d’activitats 43/2010 1623
6 Decret de Caducitat de l’expedient d’activitats 33/2012 1260
7 Decret de Caducitat de l’expedient d’activitats 36/2019 2253
8 Publicació d'acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 22 de desembre de 2021 d'aprovació definitiva d'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d'actuació anomenada UA SFR-07, emplaçada a S 1723
9 Proposta de resolució, amb posada de manifest de l’expedient núm. 2021/3147 de revisió d’ofici de la llicència d’obres núm. 94/2007 atorgada a l’entitat Morsanix SL 2578
10 Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 30 de juliol de 2021 respecte de l'actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d'urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats del Consell de Formentera 3097

Pàgina 1 de 14

Inici
Anterior
1

Urbanisme i Ordenació del Territori

Accés directe al Perfil del Contractant

Ens trobareu a:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat

Agència Tributària de les Illes Balears

Oficina d'Atenció Ciutadana
c. de Ramón Llull, 6
07860 San Francesc Xavier
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 25 56
consell@conselldeformentera.cat

Horari d'atenció al públic
de 9 a 14h 
de dilluns a dissabte

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1