• Català
  • Castellano
  • English
Tauler d'anuncis
Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 Decrets de Presidència del CIF de data 29 i 30-05-2024, respecte del nomenament d’un nou lletrat i actualització de la composició de la CTA urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats del CIF 390
2 Acord de limitació de l’aplicació de la disposició addicional 21a de la Llei 12/2017, de 29 desembre, d’urbanisme de les IB, introduïda per l’apartat 5è de la disposició addicional 1a del DL 6/2023, de 02 octubre, de mesures urgents en matèria d’habitatge 2143
3 Correcció d’error de l’anunci núm. 10673 publicat al BOIB núm. 153 d’11 de novembre de 2023 2321
4 Acord del Ple del CIF en sessió de 31 d’agost de 2023 de ratificació de resolució de Presidència de nomenament de nova composició de la Comissió Tècnica Assessora d’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (CTA) del CIF 2574
5 Acord de la Junta de Govern del CIF, d'inici d'expedient d'expropiació forçosa, mitjançant el procediment individualitzat, per l'adquisició del terreny ubicat al carrer Sant Jaume núm. 26 de Sant Ferran de ses Roques, TM Formentera 5377
6 Informació pública del Pla especial del port de la Savina, TM Formentera. 7389
7 Decret de Caducitat de l’expedient d’activitats 62/2009 8157
8 Decret d’Arxiu i Caducitat de l’expedient d’activitats 47/2009 8179
9 Resolució de presidència d’arxiu de l’expedient d’activitats 45/2010 8423
10 Resolució de presidència d’arxiu de l’expedient d’activitats 43/2010 8568

Pàgina 1 de 14

Inici
Anterior
1

Urbanisme i Ordenació del Territori

Accés directe al Perfil del Contractant

Ens trobareu a:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat

Agència Tributària de les Illes Balears

Oficina d'Atenció Ciutadana
c. de Ramón Llull, 6
07860 San Francesc Xavier
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 25 56
consell@conselldeformentera.cat

Horari d'atenció al públic
de 9 a 14h 
de dilluns a dissabte

twitter

 

facebook

boto INSTAGRAM

boto YOUTUBE