• Català
  • Castellano
  • English
Tauler d'anuncis
Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
21 Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 3 del Pla Territorial insular de Formentera, a propòsit de la regulació dels aspectes territorials de l’ordenació turística. 17447
22 Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 4 del PTI de Formentera 22377
23 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic. Declaració d'interès general 2018/8 8970
24 Anunci de notificació d'emplaçament en procediment ordinari número 140/2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma (Mallorca) 8694
25 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2018/7 8974
26 Conveni urbanístic de la Unitat d'Actuació anomenada UA SFR 08 de Sant Ferran, de cessió anticipada d'espai públic i equipament municipal divers, TM Formentera 8934
27 Ratificació del Decret de Presidència referent a l’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats del Consell Insular de Formentera 8610
28 Exp. núm. 97/2016 de Permís d’instal·lació i Obres major, Activitat de la Reforma, Ampliació i Canvi de Categoria de Hostal a Hotel 5* a Es Pujols, TM Formentera. 8725
29 Expedient d’obres a sòl rústic núm. declaració d'interès general 2018/2 8473
30 Conveni urbanístic per a la cessió anticipada dels terrenys de cessió obligatòria i gratuïta destinats a espai lliure públic EL-P i viari ubicats a la Unitat d’Actuació anomenada UA SFR-10 del nucli de Sant Ferran, TM Formentera 8462

Pàgina 3 de 12

3

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1