• Català
  • Castellano
  • English
Tauler d'anuncis
Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
41 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/304 8383
42 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/285 8120
43 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/284 8084
44 Publicació de Decrets en relació a l’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats del Consell Insular de Formentera (CTA) 8046
45 Publicació d’Acord del Ple del CIF en sessió ordinària celebrada el 28/10/2016 d’aprovació inicial de projecte de conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris pel projecte de renovació del paviment i servei d’infraestructures al nucli des Pujols 8152
46 Decret delegació Secretaria CTA a na Paola Sales 8436
47 Convocatòria de sessió ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i activitats (sessió 04-2016) 8254
48 Convocatòria de sessió ordinària de la CTA (Comissió Tècnica Assessora) d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats (Sessió 02-2016) 8546
49 Diligència sobre ajornament de sessió núm. 2 d'enguany de la CTA 8701
50 Exposició pública del projecte d’electrificació amb instal·lació de xarxa MT subterrània. (Exp. 238/2009 d’obra major) 8575

Pàgina 5 de 10

5

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1