• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública relativa a expedients a sòl rústic i d'altres Urbanisme: expedients a sòl rústic i d'altres

Urbanisme: expedients a sòl rústic i d'altres

Title Filter      Display #  
# Article Title
31 Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 3 del Pla Territorial insular de Formentera, a propòsit de la regulació dels aspectes territorials de l’ordenació turística.
32 Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 4 del PTI de Formentera
33 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic. Declaració d'interès general 2018/8
34 Anunci de notificació d'emplaçament en procediment ordinari número 140/2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma (Mallorca)
35 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2018/7
36 Conveni urbanístic de la Unitat d'Actuació anomenada UA SFR 08 de Sant Ferran, de cessió anticipada d'espai públic i equipament municipal divers, TM Formentera
37 Ratificació del Decret de Presidència referent a l’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats del Consell Insular de Formentera
38 Exp. núm. 97/2016 de Permís d’instal·lació i Obres major, Activitat de la Reforma, Ampliació i Canvi de Categoria de Hostal a Hotel 5* a Es Pujols, TM Formentera.
39 Expedient d’obres a sòl rústic núm. declaració d'interès general 2018/2
40 Conveni urbanístic per a la cessió anticipada dels terrenys de cessió obligatòria i gratuïta destinats a espai lliure públic EL-P i viari ubicats a la Unitat d’Actuació anomenada UA SFR-10 del nucli de Sant Ferran, TM Formentera
41 Estudi de Detall amb la finalitat de reordenar volumètricament les edificacions de la parcel·la situada en l'Avinguda Joan Castelló i Guasch núm. 56-66 de Sant Ferran, TM Formentera
42 Aprovació inicial de la modificació puntual número 3 del PTI de Formentera - regulació d'aspectes territorials de l'ordenació turística
43 Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm 125/2018 contra l'acord del Ple del CIF d'aprovació definitiva d'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació de la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-19 des Pujols
44 Publicació d’acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 29 de juny de 2018 de ratificació del Decret d’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats
45 Aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA SFC-06 de Sant Francesc; TM Formentera
46 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/566
47 Informació pública d’incoació de l’expedient de revisió d’ofici de l’expedient urbanístic promogut per Punta Na, SLU a partir de les Sentències recaigudes al P.O. 78/2014 del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma
48 Publicació de l’Acord del Ple del CIF d’aprovació definitiva del projectede conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris afectades pel projecte de reforma i adequaciórespecte dels carrers Guillem de Montgrí i València de Sant Ferran
49 Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 406/2017 interposat per l’entitat PLAÇA DE SANT FERRAN, S.L.contra l’acord del Ple del CIF d’aprovació definitiva de la modificació núm. 2 de les NNSS-PTI
50 Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança de regulació d’horaris, d’amenització i ambientació musical i de condicions d’instal·lació dels establiments, espectacles públics i activitats recreatives
51 Publicació d’acord del Ple del CIF en sessió de 20 de desembre de 2017 de ratificació del Decret d’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del CIF - CTA
52 Aprovació definitiva de l’Ordenança Reguladora de l’Ocupació de Via Pública amb terrasses i altres Instal·lacions
53 Publicació de l'Acord del Ple del CIF d’aprovació inicial del projecte de conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris afectades pel projecte de reforma i adequació respecte dels carrers Guillem de Montgrí i València de Sant Ferran
54 Ordenança de regulació d’horaris, d’amenització i ambientació musical, i de condicions d’instal·lació dels establiments, espectacles públics i activitats recreatives
55 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2016/6
56 Anunci aprovació Pla d'Inspecció de Turisme 2017
57 Anunci aprovació Pla d'Inspecció d'activitats 2017
58 Diligència sobre ajornament de sessió núm. 2 d’enguany de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats (CTA)
59 Informació pública de l'aprovació inicial del nomenclàtor de la designació de nous carrers i vies urbanes a Formentera
60 Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 2 del PTI-NS de Formentera
61 Convocatòria de sessió ordinària de la comissió tècnica assessora d’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (sessió 01-2017)
62 Convocatòria de sessió ordinària de la comissió tècnica assessorad’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats
63 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 301-2016
64 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 379-2016
65 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 314-2016
66 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/380
67 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/350
68 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/340
69 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/305
70 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/304
71 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/285
72 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/284
73 Publicació de Decrets en relació a l’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats del Consell Insular de Formentera (CTA)
74 Publicació d’Acord del Ple del CIF en sessió ordinària celebrada el 28/10/2016 d’aprovació inicial de projecte de conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris pel projecte de renovació del paviment i servei d’infraestructures al nucli des Pujols
75 Decret delegació Secretaria CTA a na Paola Sales
76 Convocatòria de sessió ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i activitats (sessió 04-2016)
77 Convocatòria de sessió ordinària de la CTA (Comissió Tècnica Assessora) d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats (Sessió 02-2016)
78 Diligència sobre ajornament de sessió núm. 2 d'enguany de la CTA
79 Exposició pública del projecte d’electrificació amb instal·lació de xarxa MT subterrània. (Exp. 238/2009 d’obra major)
80 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/461
81 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 26 de febrer de 2016 d’aprovació inicial del Projecte d’Urbanització de la UA POL-03
82 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/288
83 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/457
84 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2015/04
85 Publicació d’acord del Ple del Consell insular de Formentera d’aprovació d’una pròrroga de dos anys en el Conveni urbanístic referent a les actuacions aïllades anomenades AA SFC 01 i AA SFC 03 i a una unitat d’actuació discontínua anomenada UA SFC 01
86 Diligència sobre ajornament de sessió núm.6 d'enguany de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats
87 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/109
88 Publicació d’expedients d’obres a sòl rústic – declaracions d’interès general núm. 01-02-03/2015
89 Expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2014/247
90 Publicació de nomenament de membres de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del Consell insular de Formentera - CTA
91 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/261
92 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/251
93 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/242
94 Notificació de requerimient de documentació de l'expedient de llicència d’obra menor Nº2011/168
95 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/254
96 Expedient d’obres a sòl rústic, núm. Llcències d'obres 2014/307
97 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/140
98 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2014/04
99 Establiment de condicions referents a l’aplicació del dret fonamental al repós per tal de preservar la qualitat turística i ometre sorolls per a aquelles persones que descansin en vacances, o puguin causar molèsties als residents
100 Edicto la Nassa SCP
101 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/63
102 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 432-201
103 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 431-2014
104 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 430-2014
105 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/412
106 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/499
107 Publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 30 de gener de 2015, d’aprovació de béns i drets, i declaració de la necessitat per les unitats d’actuacions anomenades UA EPJ 05 i UA EPJ 06
108 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicència d'Obres 2014/86
109 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme. Sessió 08-2014 ajornada.
110 Anunci d'ajornament de sessió ordinària de la CTA núm. 8-2014 pel mes de gener
111 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (sessió 08-2014)
112 Acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA SFC-03, situada a Sant Francesc, TM Formentera
113 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ 05, TM Formentera
114 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ 06, TM Formentera
115 Informació pública tramitació de l'expedient núm. 88/2014 de permís d'instal·lació i obres per una activitat permanent major de Restaurant al Port de La Savina (CTA)
116 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències d'obres 2014/292
117 Notificació de requerimient de documentació bàsica de l’expedient de segregació nº 2014/6
118 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. DIG 2014/3, de declaració d'interès general d'una instal·lació
119 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (Sessió 07-2014)
120 Requeriment per falta de documentació als interessats
121 Nomenament de nous representants a la Comissió Técnica Assessora d'urbanisme, ordenació del territori, patrimoni historic i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA), del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les llles Balears (COAIB)
122 Publicació a BOIB de l'expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2014/221
123 Nomenament d nous representants a la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA), del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears (COAIB)
124 Publicació de l'expdient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/221
125 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències d'Obres 2014/211
126 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. LLICENCIES OBRES 2013/471
127 Nomenament de secretari suplent de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, ordenació del territori patrimoni històric i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA)

Page 1 of 2

Start
Prev
1
perfilcontractant_home_eng
Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat

Agència Tributària de les Illes Balears

Citizen Information Office
c. de Ramón Llull, 6
07860 San Francesc Xavier
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 25 56
consell@conselldeformentera.cat

Horari d'atenció al públic
de 9 a 14h 
de dilluns a dissabte

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1