• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública relativa a expedients a sòl rústic i d'altres Urbanisme: expedients a sòl rústic i d'altres

Urbanisme: expedients a sòl rústic i d'altres

Title Filter      Display #  
# Article Title
31 Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm 125/2018 contra l'acord del Ple del CIF d'aprovació definitiva d'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació de la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-19 des Pujols
32 Publicació d’acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 29 de juny de 2018 de ratificació del Decret d’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats
33 Aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA SFC-06 de Sant Francesc; TM Formentera
34 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/566
35 Informació pública d’incoació de l’expedient de revisió d’ofici de l’expedient urbanístic promogut per Punta Na, SLU a partir de les Sentències recaigudes al P.O. 78/2014 del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma
36 Publicació de l’Acord del Ple del CIF d’aprovació definitiva del projectede conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris afectades pel projecte de reforma i adequaciórespecte dels carrers Guillem de Montgrí i València de Sant Ferran
37 Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 406/2017 interposat per l’entitat PLAÇA DE SANT FERRAN, S.L.contra l’acord del Ple del CIF d’aprovació definitiva de la modificació núm. 2 de les NNSS-PTI
38 Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança de regulació d’horaris, d’amenització i ambientació musical i de condicions d’instal·lació dels establiments, espectacles públics i activitats recreatives
39 Publicació d’acord del Ple del CIF en sessió de 20 de desembre de 2017 de ratificació del Decret d’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del CIF - CTA
40 Aprovació definitiva de l’Ordenança Reguladora de l’Ocupació de Via Pública amb terrasses i altres Instal·lacions
41 Publicació de l'Acord del Ple del CIF d’aprovació inicial del projecte de conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris afectades pel projecte de reforma i adequació respecte dels carrers Guillem de Montgrí i València de Sant Ferran
42 Ordenança de regulació d’horaris, d’amenització i ambientació musical, i de condicions d’instal·lació dels establiments, espectacles públics i activitats recreatives
43 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2016/6
44 Anunci aprovació Pla d'Inspecció de Turisme 2017
45 Anunci aprovació Pla d'Inspecció d'activitats 2017
46 Diligència sobre ajornament de sessió núm. 2 d’enguany de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats (CTA)
47 Informació pública de l'aprovació inicial del nomenclàtor de la designació de nous carrers i vies urbanes a Formentera
48 Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 2 del PTI-NS de Formentera
49 Convocatòria de sessió ordinària de la comissió tècnica assessora d’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (sessió 01-2017)
50 Convocatòria de sessió ordinària de la comissió tècnica assessorad’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats
51 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 301-2016
52 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 379-2016
53 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 314-2016
54 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/380
55 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/350
56 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/340
57 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/305
58 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/304
59 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/285
60 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/284
61 Publicació de Decrets en relació a l’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats del Consell Insular de Formentera (CTA)
62 Publicació d’Acord del Ple del CIF en sessió ordinària celebrada el 28/10/2016 d’aprovació inicial de projecte de conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris pel projecte de renovació del paviment i servei d’infraestructures al nucli des Pujols
63 Decret delegació Secretaria CTA a na Paola Sales
64 Convocatòria de sessió ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i activitats (sessió 04-2016)
65 Convocatòria de sessió ordinària de la CTA (Comissió Tècnica Assessora) d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats (Sessió 02-2016)
66 Diligència sobre ajornament de sessió núm. 2 d'enguany de la CTA
67 Exposició pública del projecte d’electrificació amb instal·lació de xarxa MT subterrània. (Exp. 238/2009 d’obra major)
68 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/461
69 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 26 de febrer de 2016 d’aprovació inicial del Projecte d’Urbanització de la UA POL-03
70 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/288
71 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/457
72 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2015/04
73 Publicació d’acord del Ple del Consell insular de Formentera d’aprovació d’una pròrroga de dos anys en el Conveni urbanístic referent a les actuacions aïllades anomenades AA SFC 01 i AA SFC 03 i a una unitat d’actuació discontínua anomenada UA SFC 01
74 Diligència sobre ajornament de sessió núm.6 d'enguany de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats
75 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/109
76 Publicació d’expedients d’obres a sòl rústic – declaracions d’interès general núm. 01-02-03/2015
77 Expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2014/247
78 Publicació de nomenament de membres de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del Consell insular de Formentera - CTA
79 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/261
80 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/251
81 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/242
82 Notificació de requerimient de documentació de l'expedient de llicència d’obra menor Nº2011/168
83 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/254
84 Expedient d’obres a sòl rústic, núm. Llcències d'obres 2014/307
85 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/140
86 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2014/04
87 Establiment de condicions referents a l’aplicació del dret fonamental al repós per tal de preservar la qualitat turística i ometre sorolls per a aquelles persones que descansin en vacances, o puguin causar molèsties als residents
88 Edicto la Nassa SCP
89 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/63
90 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 432-201
91 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 431-2014
92 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 430-2014
93 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/412
94 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/499
95 Publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 30 de gener de 2015, d’aprovació de béns i drets, i declaració de la necessitat per les unitats d’actuacions anomenades UA EPJ 05 i UA EPJ 06
96 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicència d'Obres 2014/86
97 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme. Sessió 08-2014 ajornada.
98 Anunci d'ajornament de sessió ordinària de la CTA núm. 8-2014 pel mes de gener
99 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (sessió 08-2014)
100 Acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA SFC-03, situada a Sant Francesc, TM Formentera
101 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ 05, TM Formentera
102 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ 06, TM Formentera
103 Informació pública tramitació de l'expedient núm. 88/2014 de permís d'instal·lació i obres per una activitat permanent major de Restaurant al Port de La Savina (CTA)
104 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències d'obres 2014/292
105 Notificació de requerimient de documentació bàsica de l’expedient de segregació nº 2014/6
106 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. DIG 2014/3, de declaració d'interès general d'una instal·lació
107 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (Sessió 07-2014)
108 Requeriment per falta de documentació als interessats
109 Nomenament de nous representants a la Comissió Técnica Assessora d'urbanisme, ordenació del territori, patrimoni historic i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA), del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les llles Balears (COAIB)
110 Publicació a BOIB de l'expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2014/221
111 Nomenament d nous representants a la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA), del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears (COAIB)
112 Publicació de l'expdient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/221
113 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències d'Obres 2014/211
114 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. LLICENCIES OBRES 2013/471
115 Nomenament de secretari suplent de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, ordenació del territori patrimoni històric i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA)

Page 1 of 2

Start
Prev
1

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1