• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública relativa a expedients a sòl rústic i d'altres Urbanisme: expedients a sòl rústic i d'altres

Urbanisme: expedients a sòl rústic i d'altres

Title Filter      Display #  
# Article Title
41 Publicació d’acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 29 de juny de 2018 de ratificació del Decret d’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats
42 Aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA SFC-06 de Sant Francesc; TM Formentera
43 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/566
44 Informació pública d’incoació de l’expedient de revisió d’ofici de l’expedient urbanístic promogut per Punta Na, SLU a partir de les Sentències recaigudes al P.O. 78/2014 del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma
45 Publicació de l’Acord del Ple del CIF d’aprovació definitiva del projectede conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris afectades pel projecte de reforma i adequaciórespecte dels carrers Guillem de Montgrí i València de Sant Ferran
46 Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 406/2017 interposat per l’entitat PLAÇA DE SANT FERRAN, S.L.contra l’acord del Ple del CIF d’aprovació definitiva de la modificació núm. 2 de les NNSS-PTI
47 Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança de regulació d’horaris, d’amenització i ambientació musical i de condicions d’instal·lació dels establiments, espectacles públics i activitats recreatives
48 Publicació d’acord del Ple del CIF en sessió de 20 de desembre de 2017 de ratificació del Decret d’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del CIF - CTA
49 Aprovació definitiva de l’Ordenança Reguladora de l’Ocupació de Via Pública amb terrasses i altres Instal·lacions
50 Publicació de l'Acord del Ple del CIF d’aprovació inicial del projecte de conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris afectades pel projecte de reforma i adequació respecte dels carrers Guillem de Montgrí i València de Sant Ferran
51 Ordenança de regulació d’horaris, d’amenització i ambientació musical, i de condicions d’instal·lació dels establiments, espectacles públics i activitats recreatives
52 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2016/6
53 Anunci aprovació Pla d'Inspecció de Turisme 2017
54 Anunci aprovació Pla d'Inspecció d'activitats 2017
55 Diligència sobre ajornament de sessió núm. 2 d’enguany de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats (CTA)
56 Informació pública de l'aprovació inicial del nomenclàtor de la designació de nous carrers i vies urbanes a Formentera
57 Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 2 del PTI-NS de Formentera
58 Convocatòria de sessió ordinària de la comissió tècnica assessora d’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (sessió 01-2017)
59 Convocatòria de sessió ordinària de la comissió tècnica assessorad’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats
60 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 301-2016
61 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 379-2016
62 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 314-2016
63 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/380
64 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/350
65 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/340
66 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/305
67 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/304
68 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/285
69 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/284
70 Publicació de Decrets en relació a l’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats del Consell Insular de Formentera (CTA)
71 Publicació d’Acord del Ple del CIF en sessió ordinària celebrada el 28/10/2016 d’aprovació inicial de projecte de conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris pel projecte de renovació del paviment i servei d’infraestructures al nucli des Pujols
72 Decret delegació Secretaria CTA a na Paola Sales
73 Convocatòria de sessió ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i activitats (sessió 04-2016)
74 Convocatòria de sessió ordinària de la CTA (Comissió Tècnica Assessora) d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats (Sessió 02-2016)
75 Diligència sobre ajornament de sessió núm. 2 d'enguany de la CTA
76 Exposició pública del projecte d’electrificació amb instal·lació de xarxa MT subterrània. (Exp. 238/2009 d’obra major)
77 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/461
78 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 26 de febrer de 2016 d’aprovació inicial del Projecte d’Urbanització de la UA POL-03
79 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/288
80 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/457
81 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2015/04
82 Publicació d’acord del Ple del Consell insular de Formentera d’aprovació d’una pròrroga de dos anys en el Conveni urbanístic referent a les actuacions aïllades anomenades AA SFC 01 i AA SFC 03 i a una unitat d’actuació discontínua anomenada UA SFC 01
83 Diligència sobre ajornament de sessió núm.6 d'enguany de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats
84 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/109
85 Publicació d’expedients d’obres a sòl rústic – declaracions d’interès general núm. 01-02-03/2015
86 Expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2014/247
87 Publicació de nomenament de membres de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del Consell insular de Formentera - CTA
88 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/261
89 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/251
90 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/242
91 Notificació de requerimient de documentació de l'expedient de llicència d’obra menor Nº2011/168
92 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/254
93 Expedient d’obres a sòl rústic, núm. Llcències d'obres 2014/307
94 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/140
95 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2014/04
96 Establiment de condicions referents a l’aplicació del dret fonamental al repós per tal de preservar la qualitat turística i ometre sorolls per a aquelles persones que descansin en vacances, o puguin causar molèsties als residents
97 Edicto la Nassa SCP
98 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/63
99 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 432-201
100 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 431-2014
101 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 430-2014
102 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/412
103 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/499
104 Publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 30 de gener de 2015, d’aprovació de béns i drets, i declaració de la necessitat per les unitats d’actuacions anomenades UA EPJ 05 i UA EPJ 06
105 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicència d'Obres 2014/86
106 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme. Sessió 08-2014 ajornada.
107 Anunci d'ajornament de sessió ordinària de la CTA núm. 8-2014 pel mes de gener
108 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (sessió 08-2014)
109 Acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA SFC-03, situada a Sant Francesc, TM Formentera
110 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ 05, TM Formentera
111 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ 06, TM Formentera
112 Informació pública tramitació de l'expedient núm. 88/2014 de permís d'instal·lació i obres per una activitat permanent major de Restaurant al Port de La Savina (CTA)
113 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències d'obres 2014/292
114 Notificació de requerimient de documentació bàsica de l’expedient de segregació nº 2014/6
115 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. DIG 2014/3, de declaració d'interès general d'una instal·lació
116 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (Sessió 07-2014)
117 Requeriment per falta de documentació als interessats
118 Nomenament de nous representants a la Comissió Técnica Assessora d'urbanisme, ordenació del territori, patrimoni historic i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA), del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les llles Balears (COAIB)
119 Publicació a BOIB de l'expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2014/221
120 Nomenament d nous representants a la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA), del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears (COAIB)
121 Publicació de l'expdient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/221
122 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències d'Obres 2014/211
123 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. LLICENCIES OBRES 2013/471
124 Nomenament de secretari suplent de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, ordenació del territori patrimoni històric i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA)

Page 1 of 2

Start
Prev
1
perfilcontractant_home_eng
Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat

Agència Tributària de les Illes Balears

Citizen Information Office
c. de Ramón Llull, 6
07860 San Francesc Xavier
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 25 56
consell@conselldeformentera.cat

Horari d'atenció al públic
de 9 a 14h 
de dilluns a dissabte

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1