• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública relativa a expedients a sòl rústic i d'altres Urbanisme: expedients a sòl rústic i d'altres

Urbanisme: expedients a sòl rústic i d'altres

Title Filter      Display #  
# Article Title
51 Aprovació inicial de la modificació puntual número 3 del PTI de Formentera - regulació d'aspectes territorials de l'ordenació turística
52 Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm 125/2018 contra l'acord del Ple del CIF d'aprovació definitiva d'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació de la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-19 des Pujols
53 Publicació d’acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 29 de juny de 2018 de ratificació del Decret d’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats
54 Aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA SFC-06 de Sant Francesc; TM Formentera
55 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/566
56 Informació pública d’incoació de l’expedient de revisió d’ofici de l’expedient urbanístic promogut per Punta Na, SLU a partir de les Sentències recaigudes al P.O. 78/2014 del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma
57 Publicació de l’Acord del Ple del CIF d’aprovació definitiva del projectede conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris afectades pel projecte de reforma i adequaciórespecte dels carrers Guillem de Montgrí i València de Sant Ferran
58 Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 406/2017 interposat per l’entitat PLAÇA DE SANT FERRAN, S.L.contra l’acord del Ple del CIF d’aprovació definitiva de la modificació núm. 2 de les NNSS-PTI
59 Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança de regulació d’horaris, d’amenització i ambientació musical i de condicions d’instal·lació dels establiments, espectacles públics i activitats recreatives
60 Publicació d’acord del Ple del CIF en sessió de 20 de desembre de 2017 de ratificació del Decret d’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del CIF - CTA
61 Aprovació definitiva de l’Ordenança Reguladora de l’Ocupació de Via Pública amb terrasses i altres Instal·lacions
62 Publicació de l'Acord del Ple del CIF d’aprovació inicial del projecte de conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris afectades pel projecte de reforma i adequació respecte dels carrers Guillem de Montgrí i València de Sant Ferran
63 Ordenança de regulació d’horaris, d’amenització i ambientació musical, i de condicions d’instal·lació dels establiments, espectacles públics i activitats recreatives
64 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2016/6
65 Anunci aprovació Pla d'Inspecció de Turisme 2017
66 Anunci aprovació Pla d'Inspecció d'activitats 2017
67 Diligència sobre ajornament de sessió núm. 2 d’enguany de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats (CTA)
68 Informació pública de l'aprovació inicial del nomenclàtor de la designació de nous carrers i vies urbanes a Formentera
69 Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 2 del PTI-NS de Formentera
70 Convocatòria de sessió ordinària de la comissió tècnica assessora d’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (sessió 01-2017)
71 Convocatòria de sessió ordinària de la comissió tècnica assessorad’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats
72 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 301-2016
73 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 379-2016
74 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 314-2016
75 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/380
76 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/350
77 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/340
78 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/305
79 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/304
80 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/285
81 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/284
82 Publicació de Decrets en relació a l’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats del Consell Insular de Formentera (CTA)
83 Publicació d’Acord del Ple del CIF en sessió ordinària celebrada el 28/10/2016 d’aprovació inicial de projecte de conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris pel projecte de renovació del paviment i servei d’infraestructures al nucli des Pujols
84 Decret delegació Secretaria CTA a na Paola Sales
85 Convocatòria de sessió ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i activitats (sessió 04-2016)
86 Convocatòria de sessió ordinària de la CTA (Comissió Tècnica Assessora) d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats (Sessió 02-2016)
87 Diligència sobre ajornament de sessió núm. 2 d'enguany de la CTA
88 Exposició pública del projecte d’electrificació amb instal·lació de xarxa MT subterrània. (Exp. 238/2009 d’obra major)
89 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/461
90 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 26 de febrer de 2016 d’aprovació inicial del Projecte d’Urbanització de la UA POL-03
91 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/288
92 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/457
93 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2015/04
94 Publicació d’acord del Ple del Consell insular de Formentera d’aprovació d’una pròrroga de dos anys en el Conveni urbanístic referent a les actuacions aïllades anomenades AA SFC 01 i AA SFC 03 i a una unitat d’actuació discontínua anomenada UA SFC 01
95 Diligència sobre ajornament de sessió núm.6 d'enguany de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats
96 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/109
97 Publicació d’expedients d’obres a sòl rústic – declaracions d’interès general núm. 01-02-03/2015
98 Expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2014/247
99 Publicació de nomenament de membres de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del Consell insular de Formentera - CTA
100 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/261
101 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/251
102 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/242
103 Notificació de requerimient de documentació de l'expedient de llicència d’obra menor Nº2011/168
104 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/254
105 Expedient d’obres a sòl rústic, núm. Llcències d'obres 2014/307
106 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/140
107 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2014/04
108 Establiment de condicions referents a l’aplicació del dret fonamental al repós per tal de preservar la qualitat turística i ometre sorolls per a aquelles persones que descansin en vacances, o puguin causar molèsties als residents
109 Edicto la Nassa SCP
110 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/63
111 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 432-201
112 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 431-2014
113 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 430-2014
114 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/412
115 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/499
116 Publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 30 de gener de 2015, d’aprovació de béns i drets, i declaració de la necessitat per les unitats d’actuacions anomenades UA EPJ 05 i UA EPJ 06
117 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicència d'Obres 2014/86
118 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme. Sessió 08-2014 ajornada.
119 Anunci d'ajornament de sessió ordinària de la CTA núm. 8-2014 pel mes de gener
120 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (sessió 08-2014)
121 Acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA SFC-03, situada a Sant Francesc, TM Formentera
122 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ 05, TM Formentera
123 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ 06, TM Formentera
124 Informació pública tramitació de l'expedient núm. 88/2014 de permís d'instal·lació i obres per una activitat permanent major de Restaurant al Port de La Savina (CTA)
125 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències d'obres 2014/292
126 Notificació de requerimient de documentació bàsica de l’expedient de segregació nº 2014/6
127 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. DIG 2014/3, de declaració d'interès general d'una instal·lació
128 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (Sessió 07-2014)
129 Requeriment per falta de documentació als interessats
130 Nomenament de nous representants a la Comissió Técnica Assessora d'urbanisme, ordenació del territori, patrimoni historic i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA), del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les llles Balears (COAIB)
131 Publicació a BOIB de l'expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2014/221
132 Nomenament d nous representants a la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA), del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears (COAIB)
133 Publicació de l'expdient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/221
134 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències d'Obres 2014/211
135 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. LLICENCIES OBRES 2013/471
136 Nomenament de secretari suplent de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, ordenació del territori patrimoni històric i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA)

Page 1 of 2

Start
Prev
1

Urbanism and Territory planning

perfilcontractant_home_eng
Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat

Agència Tributària de les Illes Balears

Citizen Information Office
c. de Ramón Llull, 6
07860 San Francesc Xavier
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 25 56
consell@conselldeformentera.cat

Horari d'atenció al públic
de 9 a 14h 
de dilluns a dissabte

twitter

 

facebook

horaris_eng_baix_1

boto YOUTUBE