• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública relativa a expedients a sòl rústic i d'altres Urbanisme: expedients a sòl rústic i d'altres

Urbanisme: expedients a sòl rústic i d'altres

Title Filter      Display #  
# Article Title
51 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2016/6
52 Anunci aprovació Pla d'Inspecció de Turisme 2017
53 Anunci aprovació Pla d'Inspecció d'activitats 2017
54 Diligència sobre ajornament de sessió núm. 2 d’enguany de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats (CTA)
55 Informació pública de l'aprovació inicial del nomenclàtor de la designació de nous carrers i vies urbanes a Formentera
56 Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 2 del PTI-NS de Formentera
57 Convocatòria de sessió ordinària de la comissió tècnica assessora d’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (sessió 01-2017)
58 Convocatòria de sessió ordinària de la comissió tècnica assessorad’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats
59 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 301-2016
60 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 379-2016
61 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 314-2016
62 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/380
63 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/350
64 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/340
65 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/305
66 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/304
67 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/285
68 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/284
69 Publicació de Decrets en relació a l’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats del Consell Insular de Formentera (CTA)
70 Publicació d’Acord del Ple del CIF en sessió ordinària celebrada el 28/10/2016 d’aprovació inicial de projecte de conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris pel projecte de renovació del paviment i servei d’infraestructures al nucli des Pujols
71 Decret delegació Secretaria CTA a na Paola Sales
72 Convocatòria de sessió ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i activitats (sessió 04-2016)
73 Convocatòria de sessió ordinària de la CTA (Comissió Tècnica Assessora) d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats (Sessió 02-2016)
74 Diligència sobre ajornament de sessió núm. 2 d'enguany de la CTA
75 Exposició pública del projecte d’electrificació amb instal·lació de xarxa MT subterrània. (Exp. 238/2009 d’obra major)
76 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/461
77 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 26 de febrer de 2016 d’aprovació inicial del Projecte d’Urbanització de la UA POL-03
78 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/288
79 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/457
80 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2015/04
81 Publicació d’acord del Ple del Consell insular de Formentera d’aprovació d’una pròrroga de dos anys en el Conveni urbanístic referent a les actuacions aïllades anomenades AA SFC 01 i AA SFC 03 i a una unitat d’actuació discontínua anomenada UA SFC 01
82 Diligència sobre ajornament de sessió núm.6 d'enguany de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats
83 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/109
84 Publicació d’expedients d’obres a sòl rústic – declaracions d’interès general núm. 01-02-03/2015
85 Expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2014/247
86 Publicació de nomenament de membres de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del Consell insular de Formentera - CTA
87 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/261
88 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/251
89 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/242
90 Notificació de requerimient de documentació de l'expedient de llicència d’obra menor Nº2011/168
91 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/254
92 Expedient d’obres a sòl rústic, núm. Llcències d'obres 2014/307
93 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/140
94 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2014/04
95 Establiment de condicions referents a l’aplicació del dret fonamental al repós per tal de preservar la qualitat turística i ometre sorolls per a aquelles persones que descansin en vacances, o puguin causar molèsties als residents
96 Edicto la Nassa SCP
97 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/63
98 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 432-201
99 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 431-2014
100 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 430-2014
101 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/412
102 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/499
103 Publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 30 de gener de 2015, d’aprovació de béns i drets, i declaració de la necessitat per les unitats d’actuacions anomenades UA EPJ 05 i UA EPJ 06
104 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicència d'Obres 2014/86
105 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme. Sessió 08-2014 ajornada.
106 Anunci d'ajornament de sessió ordinària de la CTA núm. 8-2014 pel mes de gener
107 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (sessió 08-2014)
108 Acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA SFC-03, situada a Sant Francesc, TM Formentera
109 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ 05, TM Formentera
110 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ 06, TM Formentera
111 Informació pública tramitació de l'expedient núm. 88/2014 de permís d'instal·lació i obres per una activitat permanent major de Restaurant al Port de La Savina (CTA)
112 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències d'obres 2014/292
113 Notificació de requerimient de documentació bàsica de l’expedient de segregació nº 2014/6
114 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. DIG 2014/3, de declaració d'interès general d'una instal·lació
115 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (Sessió 07-2014)
116 Requeriment per falta de documentació als interessats
117 Nomenament de nous representants a la Comissió Técnica Assessora d'urbanisme, ordenació del territori, patrimoni historic i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA), del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les llles Balears (COAIB)
118 Publicació a BOIB de l'expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2014/221
119 Nomenament d nous representants a la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA), del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears (COAIB)
120 Publicació de l'expdient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/221
121 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències d'Obres 2014/211
122 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. LLICENCIES OBRES 2013/471
123 Nomenament de secretari suplent de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, ordenació del territori patrimoni històric i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA)

Page 1 of 2

Start
Prev
1
perfilcontractant_home_eng
Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat

Agència Tributària de les Illes Balears

Citizen Information Office
c. de Ramón Llull, 6
07860 San Francesc Xavier
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 25 56
consell@conselldeformentera.cat

Horari d'atenció al públic
de 9 a 14h 
de dilluns a dissabte

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1